GLB-vergroening weinig voordeel voor milieu of klimaat
13 december 2017

De vergroeningsmaatregelen van het GLB hebben weinig verandering opgeleverd in de praktijk van de Europese landbouw - ook in Nederland. Het beoogde positieve effect op milieu of klimaat is dan ook beperkt gebeleven. Dat is de conclusie van de vandaag gepubliceerde evaluatie van de GLB vergroening in 10 lidstaten. CLM heeft in die studie de Nederlandse situatie onderzocht.

Het ecologisch aandachtsgebied (EFA) is vooral ingevuld met vanggewassen (24%), stikstofbindende gewassen (39%) en braaklegging (24%). Er is daarmee een toename geweest van het areaal stikstofbinders. Het voordeel van de maatregelen voor de biodieversiteit is beperkt, en vooral afhanjkelijk van het type beheer en aanvullende maatregelen voor biodiversiteit. Er is een aantal positieve voorbeelden te vinden in Spanje, Schotland, Oostenrijk en Duitsland.

Op 70% van het landbouwareaal voldeden boeren al aan de eis van gewasdiversificatie, en op 19% hoefde dat niet. Dus op 89% van het areaal is niets veranderd in de variatie aan gewassen. Het areaal grasland staat onder druk en daalt in 12 EU-landen, ondanks de vergroeningseis. In Nederland heeft de derogatie onder de Nitraatrichtlijn een sterkere invloed op behoud van grasland dan de GLB-vergroening.

De Europese Rekenkamer heeft vandaag ook een rapport gepubliceerd over het GLB. De conclusies daarvan zijn dezelfde. De Rekenkamer schat dat de vergroening tot verandering heeft geleid op 5% van het landbouwareaal.

Meer info