Gewasbeschermingsmiddel Kalkmelk Europees goedgekeurd voor de fruitteelt!
25 maart 2015

De Europese Commissie heeft de inzet van kalkmelk (calciumhydroxide) als gewasbeschermingsmiddel in de fruitteelt goedgekeurd. Calciumhydroxide is Europees geregistreerd als basisstof. Dit houdt in dat naast deze Europese registratie geen nationale toelating meer nodig is.

Kalkmelk (calciumhydroxide) is een natuurlijk middel dat diverse Nederlandse fruittelers al vele jaren toepassen. Het middel wordt in het late najaar en winter ingezet tegen vruchtboomkanker. Door de sterke Ph-verhoging met kalk kan de schimmel die vruchtboomkanker veroorzaakt zich niet ontwikkelen. Zowel gangbare als biologische telers gebruiken het. Het middel past uitstekend bij duurzame, geïntegreerde gewasbescherming.

Bekijk het nut van kalkmelk in de CLM film Innovaties in het kwadraat vanaf minuut 2.30

Het gebruik van kalkmelk was tot nu toe toegestaan op basis van de Nationale Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). Deze RUB-lijst wordt op termijn ingetrokken. Een Europese registratie als basisstof is één van de mogelijkheden voor behoud van de producten op de huidige RUB-lijst. Voor kalkmelk is dit nu gelukt!

CLM is positief over deze Europese registratie omdat dit een soepele overgang geeft van de nationale RUB naar de Europese Basisstoffenregeling. CLM heeft jarenlang op de achtergrond de onafhankelijk expert Rob Boeringa ondersteund bij zijn werk om het middel op deze manier te registreren bij de Europese Commissie.

Verduurzaming van het middelenpakket is een speerpunt van CLM. Mede daarom is CLM ook nauw betrokken bij de Green Deal groene middelen.

Voor meer info: Peter Leendertse (0345-470751, pele@clm.nl)