Gewasbeschermingsadviseurs starten met Erfemissiescans
02 november 2015

Op www.erfemissiescan.nl kunnen telers ook zelf eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen.

Erfemissie trainingen
Tijdens bijeenkomsten in Zwolle, Hillegom, Wemeldinge en Den Bosch kregen adviseurs uitleg over de Erfemissiescan Gewasbescherming. Zij vonden de erfscan over het algemeen volledig, duidelijk en eenvoudig in gebruik. Een adviseur: “Dit kan ons goed helpen bij de gesprekken met onze telers, met als doel te voorkomen dat ons middelenpakket te smal wordt”. De in het LTO-actieplan genoemde 500 erfemissiescans gaan zeker lukken: “Ik ga het ook uitrollen bij mijn collega’s die hier niet waren, zodat we met veel adviseurs hiermee op pad gaan”.

Erfemissiescan
Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Zij vullen vragen in over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgen ze te zien bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater op kan treden. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen. LTO Nederland en Agrodis starten per direct om de Erfemissiescan samen met 500 agrariërs uit te voeren.

Erfemissiescan is aanvullend op de Toolbox Emissiebeperking
De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Deze organisaties zijn in 2014 gestart met de Toolbox Emissiebeperking (www.toolboxwater.nl). De “toolbox” bestond tot nu toe uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Daar is de Erfemissiescan nu bijgekomen. De ontwikkeling van de Erfemissiescan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS.

Nadere inlichtingen
Klaas Jilderda, Nefyto: klaas.jilderda@basf.com, 026 3 71 72 86