GAIA-meetlat verbeterd
03 juni 2016

De in 2014 vernieuwde Gaiameetlat voor biodiversiteit is inmiddels gebruikt door ruim 80 bedrijven, zowel veehouderij- als akkerbouwbedrijven. Daarnaast zijn er tientallen adviseurs en onderzoekers die de meetlat bezoeken en uitproberen.
Op basis van de door bedrijven ingevulde meetlatten is nu een referentie berekend en opgenomen in de online resultatenpagina. Nieuwe en oude gebruikers kunnen zien hoe zij scoren ten opzichte van het gemiddelde van alle gebruikers. Deze groep is niet een aselectieve steekproef uit Nederlandse agrarische bedrijven.
In de meetlat is ook een omgevingsfactor opgenomen, dit is een indicator voor hoeveel variatie in het natuurlijk leefgebied aanwezig is in de omgeving rondom het bedrijf. Hoe hoger deze factor, hoe gemakkelijker planten en dieren toegang krijgen tot het bedrijf.

De nieuwe referentie is ook berekend voor Gaia2akker, de meetlat aangepast op akkerbouwbedrijven in open landschap.  In de score hiervoor zijn maatregelen die voor akkerbouwbedrijven in open landschap niet toepasbaar zijn uitgefilterd. Daardoor is de score is meer realistisch voor dit type bedrijven, ca 20 punten hoger dan in de algemene meetlat.

Ook genereert de Akkerbouwmeetlat interactief bedrijfspecfieke tips hoe de ondernemer biodiversiteit kan vergroten op zijn bedrijf.

Gebruikers van de oude meetlat kunnen deze eenvoudig kopiëren naar de nieuwe. Ondanks de extra vragen blijken de scores van de oude en de nieuwe meetlat zijn redelijk vergelijkbaar. Van ca 50 bedrijven waarvoor beide versies zijn ingevuld is de score in de nieuwe meetlat ca. 1,4 punt hoger dan in de oude.

Naar www.gaiameetlat.nl

Foto: Een meerjarige kruidenrand kan al in het voorjaar bloemen opleveren en bijen en natuurlijke vijanden aantrekken.