European Bee Award voor CLM’s Bee Deals
26 oktober 2015

De European Landowner Organisation (ELO) en organisatie voor European Agricultural Machinery (CEMA) hebben het project Bee Deals bekroond met de European Bee Award 2015. Bee Deals is geselecteerd uit 23 inzendingen.
In hun persbericht noemen ELO en CEMA de Bee Deals "A particularly innovative approach, involving relevant actors (farmers, municipalities, retailers) along the food chain that commit to pormoting bee-friendly practices in their daily activities". CLM is als initiatiefnemer van de Bee Deals geïnterviewd.

Lees het interview...

Bee Deals
Het project Bee Deals is gericht op het realiseren van een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees werken Jumbo Supermarkten, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Kieft Seed, Brabant Water, samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Rijnland en de Triodos Foundation samen aan dat doel. In het project dagen de partijen elkaar en hun ‘buur’-terreinbeheerders uit om afspraken te maken over bijvriendelijke maatregelen. CLM en Food4Bees begeleiden de uitvoering van de maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern. Deze praktische aanpak is nu dus Europees onderscheiden.  
 
Bedreigingen voor de bij aangepakt
Bijen hebben te maken met grofweg vier belangrijke bedreigingen:

  • gebrek aan voldoende drachtplanten met stuifmeel en nectar
  • gebrek aan nestelplaatsen (voor wilde bijen)
  • gebruik van voor bijen schadelijke insecticiden
  • ziekten en plagen (met name honingbijen)

In de Bee Deals wordt gewerkt aan de drie eerstgenoemde bedreigingen. CLM ontwierp hiervoor de Toolbox Goede Bijen Praktijk met daarop tal van voorbeelden als aangepast maaibeheer, inzaai bloemenranden, bloeiende windkeringen en vaste beplanting, suggesties nestelgelegenheid en wijs gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

De Award
De Bee Award bestaat sinds 2014 als prijs voor projecten die werken aan innovatieve, effectieve en opschaalbare oplossingen voor de achteruitgang in populaties (wilde) bijen. ELO en CEMA hebben de prijs ingesteld vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. De prijs gaat gepaard met een geldbedrag van 5.000 euro. CLM besteedt dit bedrag volledig aan activiteiten gericht op de bij.

European Bee Award Ceremony
De prijs zal worden uitgereikt op woensdag 9 december tijdens de 2015 European Bee Award Ceremony. Geïnteresseerden zijn welkom op de cocktailreceptie onder leiding van gastheer/Europarlementariër Franc Bogovic, vanaf 18:00 uur, Press Club Brussels Europe, Rue Froissart 95 - 1000 Brussels.

Meer informatie
Benieuwd wat u kunt doen voor de bij? Meer informatie op www.beedeals.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld de toolboxkaarten met praktische maatregelen voor ondernemers en particulieren. Ook via twitter volgt u @thebeedeals op de voet.


Contact
Jenneke van Vliet (CLM Onderzoek en Advies), +31 345 370 753, jvanvliet@clm.nl