Effecten van recent en aankomend mestbeleid op dierenwelzijn en diergezondheid
03 februari 2017

Door het nieuwe mestbeleid moet versneld ca 10% van de melkkoeien worden geslacht en worden een maximale melkproductie per koe en efficiënte bedrijfsvoering gestimuleerd. Deze effecten van het beleid vormen risico's voor het welzijn en/of de gezondheid van het Nederlandse melkvee. Die risico's heeft CLM op een rij gezet. Lees of download de rapportage (pdf).