Eerste Bee Deal in Brabant een feit
06 juli 2015

Ketenpartijen in Zundert verbeteren leefomgeving voor bijen

In Zundert is op 2 juli j.l. de eerste Bee Deal getekend! Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Zundert, Imkervereniging Zundert, Treeport en enkele boomkwekers en aardbeientelers maken in de Deal afspraken om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren. En dat is hard nodig. Bijen zijn als bestuivers van voedsel- en siergewassen cruciaal in onze voedselvoorziening en tuinen. Maar de bijen hebben het moeilijk. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM daarom een groot aantal partijen samen gebracht in het ketenproject Bee Deals. Inmiddels heeft het waterschap al flink wat ‘bijenvoer' ingezaaid rond hun zuiveringslocaties en in een nieuwe ecologische verbindingszone.

Zundert
Onder begeleiding van CLM hebben de Zundertse partijen gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers. Bij de inrichting van de nieuw aan te leggen ecologische verbindingszone ‘Randweg’ hebben Waterschap Brabantse Delta en Gemeente Zundert rekening gehouden met een bijvriendelijke inrichting. Dit voor- en najaar zullen o.a. de akkerhoornbloem, grote ratelaar en knoopkruid volop bloeien. Dit zijn kruiden die voldoende voeding bieden voor de bij voor een groot deel van het jaar. Imkers plaatsen hun bijenkasten in deze ecologische verbindingszone, en op andere geschikte terreinen van de gemeente en het waterschap zoals bij de pompgemalen in Rijsbergen en Zundert.

Jenneke van Vliet, projectleider bij CLM: “Treeport – de branchevereniging voor de boomkwekerij in West-Brabant - gaat boomkwekers benaderen voor de aanleg van bloemrijke randen. Geschikte plekken zijn bijvoorbeeld langs de waterbassins en op braakliggende percelen op hun bedrijf. Boskoopse collega’s gingen hen al voor. Bestuivers zijn immers essentieel voor een goede besvorming.” Boomkwekers en aardbeientelers nemen ook andere bijvriendelijke maatregelen op hun bedrijf zoals aangepaste erfbeplanting en minder inzet van voor bijen gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen.

Ondertekening
Wethouder de heer Utens van Gemeente Zundert, bestuurslid de heer van der Aa van waterschap Brabantse Delta en voorzitter de heer de Baaij van Tree Port waren aanwezig bij de officiële ondertekening van de Bee Deal op 2 juli. De ondertekening vond plaats op het gemeentehuis van de gemeente Zundert, Markt 1. Doel van de Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen in en rondom Zundert is verbeterd. Met deze ondertekening leggen de deelnemende partijen de afspraken vast en kregen zij symbolisch een blije bij uitgereikt.

Project Bee Deals
Bee Deals is een project waarin het maken van afspraken over bijvriendelijke maatregelen wordt gefaciliteerd door CLM en Food4Bees. Zij zorgen voor begeleiding in de uitvoering van de maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern. Benieuwd wat u kunt doen voor de bij? Meer informatie vindt u op www.beedeals.nl. Hier vindt u bijvoorbeeld de toolbox-kaarten met praktische maatregelen voor ondernemers en particulieren.

Bee Deals
Niet alleen in Zundert zet men zich in voor de bij. In heel Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt het unieke ketenproject Bee Deals. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees hebben Jumbo Supermarkten, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Kieft Seed, Brabant Water, samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Rijnland en de Triodos Foundation een tweejarig traject uitgestippeld voor verbetering van de leefomgeving van bijen. Het project loopt tot medio 2016. Via twitter volgt u @thebeedeals op de voet.

Voor meer informatie:
www.beedeals.nl

of: Jenneke van Vliet, CLM
0345 370 753
jvanvliet@clm.nl