Driftreductie: kloof tussen theorie en praktijk
21 oktober 2015

Voorschriften voor verplichte driftreducerende spuitdoppen om de waterkwaliteit te verbeteren werken goed, in theorie. In de praktijk valt het resultaat tegen: normoverschrijdingen in monitoringsresultaten nemen minder af dan berekend. CLM-adviseurs leggen in het vakblad Gewasbescherming uit welke factoren de kloof tussen theorie en praktijk veroorzaken. Het praktische CLM-instrument www.spuitdoppenkeuze.nl draagt bij aan het verkleinen van de kloof.
Lees het artikel: Driftreductie: tussen theorie en praktijk (pdf, in: Gewasbescherming, nr. 4, oktober 2015)