Drentse telers leveren ruim 10.000 kg gewasbeschermingsmiddelen in
03 augustus 2016

Afgelopen winter kregen Drentse telers en loonwerkers de kans om resten van middelen die niet meer zijn toegelaten of die zij niet meer gebruiken laagdrempelig en kosteloos in te leveren. Ruim 400 telers en loonwerkers maakten gebruik van de actie 'Bezem door de middelenkast' en leverden gezamenlijk 10.717 kg middel in. Een kwart van de deelnemers had de middelenkast helemaal op orde en hoefde geen middel af te voeren. Doel van deze actie was om middelen verantwoord af te voeren, zodat zij geen potentiele bedreiging meer vormen voor het water.

Verschil in afvoerkosten en -mogelijkheden
Een actie als deze is nodig vanwege onduidelijkheid en ongelijkheid bij het inleveren van middelen. De mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen in te leveren en de kosten hiervoor verschillen per gemeente. Hierdoor komt het voor dat een teler middelen kosteloos kan inleveren bij de milieustraat van zijn gemeente, terwijl zijn buurman –aan de andere kant van gemeentegrens- een afvalverwerker moet betalen. Sommige gemeente vragen wel een vergoeding, andere niet. Er zijn ook gemeenten die gewasbeschermingsmiddelen niet in willen of kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat ze de benodigde faciliteiten niet hebben. Particulier afval wordt ingenomen, maar bedrijfsafval niet altijd. Om deze redenen is een actie 'Bezem door de middelenkast' nodig. Niet meer toegelaten middelen blijven anders in de kast staan of worden opgebruikt. Door de middelen verantwoord af te voeren wordt voorkomen dat ze in het water terecht komen. In grond- en oppervlaktewater worden nog teveel restanten aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor waterdoelen niet worden gehaald. Tijdens de bezemactie hebben alle Drentse gemeenten hun medewerking verleend door middelen in te nemen of te laten ophalen.

Resultaat
Gemiddeld voerden deelnemers 25 kg af, variërend van wat resten tot ruim 800 kg. Er werden vooral herbiciden en nematiciden ingeleverd. Vooral akkerbouwers, melkveehouders en glastuinders deden aan de bezemactie mee. Akkerbouwers leverden de meeste kilogrammen middel in, ruim 7.600 kg. De deelname was het hoogst in de glastuinbouw; vier van de vijf glastuinders deed mee aan de actie. Tegen één op de vijf akkerbouwers. In de landbouwgemeenten Emmen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn werden de grootste hoeveelheden ingeleverd.

Bezembezoek én voorlichting
Adviseurs van Agrifirm, WPA Robertus, Horticoop, Delphy, Schuitema, For Farmers en CLM gingen bij de deelnemers op bezembezoek. Zij controleerden de middelenkast m.b.v. de CLM-Bezemtool. Daarnaast gaven ze sectorspecifieke voorlichting over andere maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Op zogenaamde 'bezemkaarten' zijn per sector maatregelen beschreven voor bijvoorbeeld chemievrije aaltjesbestrijding, het voorkomen van emissie vanaf het erf of emissiereducerende spuittechniek. Ga hiervoor naar de site van de provincie Drenthe.

Gelijk speelveld belangrijk
Provincie, WMD, Drentse gemeenten en CLM gaan na op welke manier het inleveren van resten van gewasbeschermingsmiddelen ook in de toekomst laagdrempelig kan worden georganiseerd in Drenthe. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten voor afvoer van de middelen voor alle telers gelijk zijn. Deze partijen werken daarnaast aan een advies aan het ministerie voor uniform beleid op nationaal niveau.

Bezem door de middelenkast
Bezem door de middelenkast is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Delphy. In Drenthe hebben zij samengewerkt met LTO Noord en de middelendistributeurs. De actie is in Drenthe uitgevoerd in opdracht van provincie Drenthe, de Drentse waterbedrijven en waterschappen. Het is een van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Grondwaterwinningen van de provincie Drenthe.

Meer info