Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Slotdebat: Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem

Slotdebat zaterdag (!!)  21 mei 11:00 -15:30 uur

Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem

We maakten de balans op en gingen op zoek naar handelingsperspectieven voor overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers en anderen. In welke richting willen we dat het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen? Hoe integreren we economie, ecologie, gezondheid en klimaat? Hoe komen we tot gezondere voedingspatronen in gezinnen, scholen, ziekenhuizen en bedrijven?

Met diverse praktijkcases en o.a.:

  • prof. Pier Vellinga, emeritus hoogleraar Wageningen Universiteit: Waarom is transitie van de landbouw en onze voedingspatronen urgent en wat zijn speerpunten? Bekijk de presentatie.
  • Wim Stegeman, akkerbouwer, Noordoostpolder. Bekijk de presentatie.
  • Irene van der Voort, mede-eigenaar Remeker en agrarisch onderneemster van het jaar. Bekijk de presentatie.
  • Gijs Kuneman, directeur CLM Onderzoek en Advies over duurzaamheidsprestaties van verschillende landbouwsystemen. Bekijk de presentatie.
  • Gerard Kramer van Blonk Consultants over het menu van de toekomst. Bekijk de presentatie.
  • Bas Cloo, kok en mede–initiatiefnemer Dutch Cuisine en Green Deal. Bekijk de presentatie.
  • Joszi Smeets, directeur Youth Food Movement.
  • Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken

 

Lees het verslag van het slotdebat, compleet met foto's, door Alexis de Rode (pdf)

Beknopt verslag van Alexis de Roode op Foodlog.nl...


Foto: Michiel Wijnbergh