Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Slotdebat 2018


 

In deze conferentie gaan we met alle deelnemers op zoek naar aanknopingspunten voor verandering van ons voedselsysteem.

Obstakels voor transitie
Waarom lukken transities vaak niet? Zijn ook systeemveranderingen nodig? Zo ja, welke? En hoe bereiken we dat?
Keynote speaker: Lucas Simons (CEO New Foresight)

Minidebat: technologie of ecologie?
Er woedt een richtingenstrijd tussen "technofielen" (ecomodernisten) en "ecofielen" (technofoben). Wat zijn de verschillen? En waar zijn ze het wél over eens? Een zoektocht via debat naar slimme combi's van ecologie en technologie vanuit systeemdenken.
Opponenten
• Hidde Boersma, bioloog, journalist, essayist, filmmaker en ecomodernist
• Jan Willem Erisman, bioloog, directeur, Louis Bolk Instituut en hoogleraar VU

Werken aan systeemvragen rond klimaatvriendelijke landbouw, biodiversiteit en landbouw en de relatie tussen gezond eten en een gezonde aarde
Met inleidingen van o.a.
- Jan Peter Lesschen (Alterra),
- Natasja Oerlemans (Wereld Natuur Fonds)
- Tamara de Weijer (Arts & Voeding)
- Jorrit Kiewik (directeur Slow Food Youth Network en
- Willem Lageweg (coördinator Transitiecoalitie Voedsel).

Slotdebat
Met Volkert Engelsman (CEO Eosta en nr 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw) en andere koplopers uit het bedrijfsleven, overheden en onderzoek.

Verslag


 

It's the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Voor info over alle debatten en bestellen kaarten: www.rodehoed.nl/foodfriend


Onverhoopt is mede-initiator en moderator, Felix Rottenberg, dit seizoen niet beschikbaar. De bijeenkomsten overlappen met een perspectiefvolle behandeling van sarcoïdose, een chronische aandoening die soms, zoals nu, prioriteit van hem vergt.

In zijn plaats wordt het debat vandaag geleid door Dick Veerman, oprichter en hoofdredacteur van de gezaghebbende website foodlog.nl

---> Download of lees de flyer

---> Naar het debat-archief

<--- Terug naar de overzichtspagina