Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debatserie 2018

Nieuwe serie landbouw- en voedseldialogen 'It's the Food, my Friend!' vanaf 6 maart in de Rode Hoed
thema

Ons voedselsysteem staat voor enorme uitdagingen. Niet alleen klimaatverandering, afnemende bodemkwaliteit, meer voedingsgerelateerde ziekten en dalend voedselvertrouwen, maar ook immigratiestromen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en instorting van insectenleven. Deze uitdagingen dwingen ons tot een transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Dat vergt onder meer een samenhangend landbouw- en voedselbeleid.  

In deze nieuwe serie landbouw- en voedseldialogen geven we ruimte aan systeemdenkers, wetenschappers en praktijkvernieuwers die nieuwe inzichten en uitzicht op oplossingen bieden op deze grote vraagstukken

In drie avonden, de eerste op 6 maart, onderzoeken we achtereenvolgens de impact en de uitdaging van klimaatverandering, de zoektocht naar een voedselketen zonder chemie en de gevolgen van de technologische revolutie. Hoe zorgen we dat deze revolutie  de aarde en onze samenleving gaat helpen?

Op de slotzaterdag zoeken we naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema’s - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It’s the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend

 

sprekers

Links: Wouter van Dieren spreekt 46 jaar na het beroemde rapport van de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’ over klimaatverandering en ons voedselsysteem.
Midden: Tamara de Weijer van Vereniging Arts en Voeding spreekt op de slotzaterdag over gedragsbeïnvloeding voor een gezonder eetpatroon.
Rechts: Volkert Engelsman is CEO van handelshuis in biologische verswaren Eosta en nr 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw en spreker op het slotdebat.

 
logo
 
programma
6 maart
Verslag

27 maart
De toepassing van chemie in de landbouw ligt onder vuur. Drie prominente wetenschappers zoeken alternatieven in het genoom van plant en dier en in de kleinste levensvormen. Hoe beïnvloeden die ons en onze voedselproductie? En kunnen ze ons helpen om agrochemie te vervangen? 
 • Michel Haring (hoogleraar UvA) over de betekenis van nieuwe technieken voor veredeling en gewasbescherming voor het landbouwsysteem
 • Corné Pieterse (hoogleraar UU) over toepassing van kennis van het microbioom in bodem en plant
 • Johanna Fink-Gremmels (hoogleraar UU) over de kansen die onze kennis van het microbioom biedt voor dier en mens
 

24 april
De landbouw staat aan het begin van een nieuwe technologische revolutie die zowel kansen als risico’s biedt. Deze avond gaan we op zoek naar mogelijkheden om een positieve richting te geven aan de technologische ontwikkeling. Een debat over kansen, macht en voedseldemocratie.
 • Melanie Peters (Rathenau Instituut) over ethische vragen rond technologie in ons voedselsysteem
 • Paul van Ham (Multi Tool Trac) over de elektrische tractor als stap richting een fossielvrije landbouw
 • Anne Bruinsma (Farmhack) over de rol van data in de landbouw
 

12 mei
We kunnen ons voedselsysteem veranderen met kleine stapjes, maar grotere stappen vergen vaak ook systeemveranderingen. In deze conferentie gaan we met alle deelnemers op zoek naar aanknopingspunten voor zulke veranderingen.
 
Obstakels voor transitie
 • Lucas Simons (CEO New Foresight)
 
Minidebat: technologie of ecologie?

Opponenten:
 • Hidde Boersma, bioloog, journalist, essayist, filmmaker en ecomodernist
 • Jan Willem Erisman, bioloog, directeur Louis Bolk Instituut en hoogleraar VU
 
Werken aan systeemvragen rond ons voedselsysteem in relatie tot klimaat, biodiversiteit en onze gezondheid

Met:
 • Jan Peter Lesschen (Alterra/WUR)
 • Natasja Oerlemans (Wereld Natuur Fonds /WNF)
 • Tamara de Weijer (Arts & Voeding)
 • Jorrit Kiewik (directeur Slow Food Youth Network/ SFYN)
 • Willem Lageweg (coördinator Transitiecoalitie Voedsel)
 
Slotdebat

Met Volkert Engelsman (CEO Eosta en nr 1 in de Duurzame 100 van Trouw) en andere koplopers uit het bedrijfsleven, overheden en onderzoek
 
debat
 
 
Organisatie: 
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds
 
Partners:  
Slow Food Youth Network (SFYN) 
Transitie Coalitie Voedsel
 
Mediapartners:
dagblad Trouw
foodlog.nl 

 
Kaartverkoop:
Passe-partouts: 42 euro ◆ 24 euro voor studenten
Kaarten voor de avonden (incl. koffie en thee):
12 euro regulier ◆ 7 euro voor studenten 

Aanvangstijden: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).
Kaarten voor de slotzaterdag (inclusief lunch):
24 euro ◆ 14 euro voor studenten 

Aanvangstijd 11:00 uur (zaal open 10:30 uur) tot 16:00 uur.
Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend
 
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
 
Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Landbouw, Natuur  en Voedselkwaliteit (LNV)
Agrifirm
Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
Rabobank
Triodos Foundation
Wereld Natuur Fonds
DO-it
Koppert B.V.
Eosta
 
---> Download of lees de flyer
 
---> Naar het debat-archief