Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Verslag vijfde debat

Vijfde avond vond plaats op woensdag 8 april in de Rode Hoed, Amsterdam

Thema van deze voorlaatste debatavond was 'Visserij, visteelt en natuur: op zoek naar een balans'. En het werd duidelijk dat de zee volop ecologische mogelijkheden voor visserij en aquacultuur biedt... Maar eerst moet dat gekibbel over zeereservaten eens stoppen.


Han Lindeboom
, hoogleraar mariene ecologie, hield een helder pleidooi: stel in 25% van de Noordzee grote zeereservaten in! Het gepolder tussen ecologen, wetgevers en vissers zorgt nu namelijk voor halfslachtige maatregelen die vissers noch de ecologie winst opleveren.
De twee andere sprekers gingen min of meer tegen dit pleidooi in. De innovatieve en als milieubewust bekend staande Urker kottervisser Klaas-Jelle Koffeman hamerde op het falen van de scholbox in de Noordzee en uitte bedenkingen bij grote reservaten. Onderzoeker Marieke Verweij van de ProSea Foundation pleitte voor meer overleg tussen wetenschappers en vissers. Blijven polderen dus? De slotdiscussie van de avond bleef in het zeereservaat hangen en kwam er niet uit.

 

Toch waren er veel andere, interessante thema's die voorbijkwamen. "Nederland heeft verreweg de meest innovatieve visserij ter wereld" stelt Lindeboom onomwonden. Het bedrijf van Koffeman heeft nu schepen die 30% minder brandstof gebruiken en hij zegt vrijwel CO2-neutraal te werken. Koffeman somt een indrukwekkende lijst innovaties en samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke instituten op, zoals het ontwikkelen van ontsnappingspanelen voor bijvangst.

Maar het thema met de meeste belofte voor de toekomst was misschien wel de aquacultuur. Marieke Verweij verwoordde het helder: "Men staart zich blind op land. Maar er is ontzettend veel zee." Ze signaleerde dat er nu al meer kweekvis dan rundvlees wordt geproduceerd. Ook Lindeboom onderkende het potentieel: "Aquacultuur in open zee biedt veel mogelijkheden. Je kunt beginnen in windmolenparken, bijvoorbeeld met mosselen." Naar analogie met het klassieke gemengde landbouwbedrijf evolueren we mogelijk naar gemengde teelten op zee, met algen, zeewier en viskweek. Zee-akkers dus!


U leest hier het uitgebreide verslag van deze avond door Alexis de Roode.


Let op! Op 28 april vindt de slotavond van de debatreeks "It's the food, my friend!" plaats. Het tijdstip van aanvang is deze keer 19 uur.