Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Verslag eerste debat

Eerste debat vond plaats op dinsdag 3 februari in de Rode Hoed, Amsterdam

De eerste avond was een succes met meer dan 200 bezoekers. De organisatoren zijn enthousiast over de inhoudelijke reacties op het thema tijdens en na het debat. Vooral op twitter waren veel positieve reacties te vinden: #foodfriend

Het thema van de avond was: De ecologische bronnen van onze voedselproductie.

De landbouw gebruikt wereldwijd 70% van het zoetwateraanbod. Er worden grenzen bereikt. Steden en landbouw concurreren in steeds meer gebieden om water. Ook tussen staten ontstaan spanningen. Hoe groot is de water footprint van Nederland? Wat zijn alternatieven? Hoe gaan multinationals als Unilever en FrieslandCampina om met water en ander ecologisch kapitaal? En wat kunnen we zelf doen? Via ons voedsel importeren we immers ook producten die veel water vragen maar in waterarme gebieden worden verbouwd. En hoe staat het wereldwijd met dat andere ecologische kapitaal: vruchtbare bodems? Welke invloed hebben wij Nederlanders daar op?

Prof. Jan Willem Erisman

Prof. Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en hoogleraar integrale stikstofstudies aan VU, opent de avond met een betoog over het belang van een gezonde, levende bodem. Bodem en biodiversiteit vormen de basis voor voedselproductie. Zonder deze factoren zou er niet eens landbouw mogelijk zijn. “We staan op het kapitaal”, aldus Erisman. De afgelopen jaren hebben wij ons kapitaal echter zodanig verwaarloosd dat een derde van de bodems wereldwijd gedegradeerd is. In een gedegradeerde bodem nemen functionele eigenschappen zoals water- en nutriëntenvoorziening sterk af. In Nederland neemt met name de biodiversiteit van het bodemleven af, terwijl die essentieel is voor de voedselproductie.

Prof. Arjen Hoekstra en gespreksleider Felix Rottenberg

Prof. Arjen Hoekstra, Universiteit Twente: "Nederland importeert 95% van zijn waterconsumptie. Het veranderen hiervan is helemaal geen slecht nieuws, maar biedt juist kansen voor Nederlandse boeren.”

 

 

Marc van Rijsselberghe

Marc van Rijsselberghe van Zilt Proefbedrijf Tested on Texel spreekt aan het slot van de avond over zijn succesvolle experimenten met het telen van gewassen op zilte grond.

Citaten komen uit het verslag van Lotte Huisman op foodlog.nl 

Lees hier het uitgebreide verslag van de eerste debatavond door Alexis de Roode.

Fotograaf: Maartje Strijbis