Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Verslag derde debat

Derde debat vond plaats op maandag 16 maart in de Rode Hoed, Amsterdam

In een volle Rode Hoed zaal ging het 16 maart over ’gezond, duurzaam en veilig voedsel’. De vakgebieden bleken nog te ver uit elkaar te liggen om tot een integrale aanpak te komen, al kwamen er wel pogingen tot synthese uit de zaal. 

Levensmiddelentechnoloog Ralph Moorman, auteur van o.a. het boek De hormoonfactor, sprak vooral over gezondheid. Hij bepleitte meer samenwerking tussen voedingswetenschappers en voedingsgoeroes, bloggers en de media om hun kennis over gezonde voeding te verspreiden. Dankzij de massale interactie op sociale media ontstaat vanzelf consensus over wat werkt. "Waarheid is minder belangrijk dan beweging." 

Sanderine Nonhebel, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelde aan de hand van verschillende voorbeelden dat voedselhypes niet duurzaam zijn. Ze liet ook zien dat het verbod op slachtafval in veevoer na de BSE-crisis een miljoen hectare tropisch regenwoud heeft gekost, en stelt dat voedselveiligheid en duurzaamheid niet hand in hand gaan - zeker niet in ons huidige voedselsysteem.

 

De derde spreker, Harry Paul, baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, benadrukte zoals te verwachten was, dat de NVWA alleen kan handelen op basis van wetgeving. En die wetgeving gaat op dit moment over veiligheid, niet over gezondheid en duurzaamheid. Behalve betere handhaving is transparantie volgens Paul onmisbaar. Zijn stelling: "De overheid zet de kaders, maar het bedrijfsleven is aan zet." 

In de slotdiscussie zocht moderator Felix Rottenberg naar een gemeenschappelijke grond tussen de drie sprekers. Een lastige taak, zo bleek. Moorman gaf toe dat duurzaamheid niet zijn expertise is. Nonhebel stelde zelfs dat duurzaamheid in de voedselproductie niet meer mogelijk is. En Harry Paul wees erop dat de NVWA ook raakvlakken met duurzaamheid heeft, maar dat duurzaamheid en gezond eten verder een zaak voor burgers blijft."

Lees het uitgebreide verslag van deze avond door Alexis de Roode.