Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Debatserie 2019

IT'S THE FOOD, MY FRIEND!
NEDERLAND OP DE TEKENTAFEL
 
Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat
 
Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2 uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen.

 

De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.

Moderator: Felix Rottenberg.AFTRAP MAANDAG 11 FEBRUARI ◆ Rode Hoed, 20:00-22:00 uur
 
MEEBEWEGEN MET KLIMAATVERANDERING, BODEMDALING EN WATER
 
Verslag
 

MAANDAG 18 MAART ◆ Rode Hoed, 20:00-22:00 uur

GRONDMARKT FRUSTREERT DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE;
HOE CREËREN WE RUIMTE VOOR BIODIVERSITEIT EN JONGE BOEREN?
 
Verslag
 

MAANDAG 8 APRIL ◆ Rode Hoed, 20:00-22:00 uur
 
VOEDSELZEKERHEID EN HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK
 
Verslag

MAANDAG 6 MEI ◆ Rode Hoed, 20:00 - 22:00 uur
 
NIEUWE VOEDSELTRENDS (VEGAN, LEEFSTIJLGENEESKUNDE) EN HUN IMPACT OP ONZE GEZONDHEID EN ONS LANDSCHAP
 
Klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw maken forse aanpassingen van onze samenleving en ons landschap onontkoombaar.
 
Van vitaal belang zijn onze voedselkeuzes, met als grootste uitdaging drastische vermindering van onze vleesconsumptie. Kunnen we zorgen dat mensen voedsel weer hoger gaan waarderen en zich weer meer verbonden gaan voelen met de productie er van, en met de planeet? Hoe kunnen we duurzame keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maken?
Hoe komen we tot true pricing? En wat kunnen we verwachten van de snel groeiende leefstijlgeneeskunde, de 'vegan' beweging en de 'stoplichten' die de supermarkten gaan invoeren? Kunnen we onze voedselomgeving zo inrichten dat de keuze voor gezond en duurzaam voedsel gemeengoed wordt?
 
Sprekers:
  • Prof. Hanno Pijl, Leiden UMC, over voedsel en leefstijl als medicijn.
  • Hanneke Muilwijk, Planbureau voor de Leefomgeving, over stimulering van duurzame landbouw vanuit de keuken.
Herontwerp van de voedselomgeving:
  • Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit, over wat overheden, scholen en supermarkten kunnen doen.
  • Natascha Kooiman, Transitie Coalitie Voedsel, over het belang van samenwerking.
  • Petra Verhoef, Rathenau Instituut,over 'maakbaarheid' in relatie tot gezonde en duurzame voedingspatronen.
  • Mark Kulsdom, The Dutch Weed Burger, over vega.


MODERATOR
Felix Rottenberg
 
ORGANISATIE
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)

Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds ◆ 
Felix Rottenberg, debatleider van de landbouw- en voedseldialogen i.s.m. de Rode Hoed.
 
PARTNERS
Rathenau Instituut, Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitie Coalitie Voedsel
 
MEDIAPARTNER
foodlog.nl
 
KAARTVERKOOP
Kaarten (incl. koffie en thee): 13 euro ◆ 8 euro voor studenten
Aanvangstijd: 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur)
 
Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/its-the-food-my-friend
 
LOCATIE
De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
 
Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Agrifirm, Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), Rabobank,
Triodos Foundation, DO-it, Eosta