Column: Een wereldwijde standaard voor duurzame landbouw?
21 oktober 2014

Boeiende discussie op het wereldtoneel tussen WWF enerzijds en SAI-Platform, GlobalGAP en ITC anderzijds. Dat kan leiden tot een sterk initiatief waarmee een goede, breed gesteunde wereldwijde standaard voor duurzame landbouw dichterbij komt. Abstract? Nog wel ja. Invloedrijk? Absoluut.

In juli 2014 lanceerden SAI-Platform, GlobalGAP en International Trade Centre* samen de "Abu-Dhabi Declaration on food security through good agricultural practices”. Essentie is dat deze grote partijen samen naar één wereldwijde standaard voor duurzame landbouw willen. Een uitstekende intentie, vind ik. Het voorkomt het keer op keer uitvinden van wielen. Het voorkomt ook zinloze, energieslurpende concurrentie tussen eigenaren van certificaten. En het helpt uiteindelijk ook boeren omdat ze dan eenmalig antwoord hoeven te geven op vragen van afnemers – vanuit markt dan wel overheid. Een aantrekkelijk toekomstbeeld.

Kritische kanttekeningen
Vorige week reageerde WWF kritisch op de Verklaring. De organisatie vindt onder meer dat er ook directe prikkels moeten blijven voor verbeteringen in de praktijk. Dat stakeholders voldoende betrokken moeten zijn. En dat er absolute no-go eisen in moeten komen zoals ontzien van bossen met hoge natuurwaarden, en voorkomen van kinderarbeid. Ook vindt WWF dat er ruimte moet blijven voor de meest ambitieuze standaards, om te voorkomen dat de nu met goede certificaten geborgde duurzaamheid verwatert. En meer belangrijke punten. Waar ik zelf nog de vraag aan zou toevoegen in hoeverre de boer niet wordt klemgezet met meer eisen en lagere marges.

Verbeteringsproces
Ik vind het hoopgevend. Het feit dat WWF zo uitgebreid reageert, suggereert dat ze het initiatief niet afwijzen, maar willen verbeteren. Dat zal niet in een paar maanden gebeurd zijn. Het kan zelfs onverhoopt een langdurig Round Table-circus worden. Maar ik hou mijn optimisme nog even vast dat met deze vier partijen een proces kan starten dat uiteindelijk goed is voor boer, natuur en voedselzekerheid.

Gijs Kuneman
Directeur CLM 

*In het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI-Platform) werken 50 multinationals in food samen op het gebied van duurzame landouw. Global GAP is een groot kwaliteits- en duurzaamheids-certificaat voor de supermarkten, vooral in Europa en de VS. International Trade Centre (ITC) is een agentschap van WTO en VN, dat onder meer de uitgebreide vergelijkende standards map publiceert..

Meer info

Geplaatst als blog (licht aangepast) op www.foodlog.nl/artikel/eindelijk-duurzame-landbouw/ , 22 oktober 2014