CLM start project rond gebruik lokale nutriëntenstromen
18 september 2017

Samen met twee fruittelers en twee melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek start CLM het POP-project Samen werken aan nutriënten-kringloop Kromme Rijn. Doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en kringlopen lokaal te sluiten.

Tijdens dit driejarige project kijken we of het mogelijk is lokaal beschikbare nutriëntenstromen in de regio te benutten, te beginnen met rundveemest voor de fruitteelt. We starten met een groep van vier ondernemers en breiden de groep per jaar uit, waar mogelijk ook buiten de landbouw.