CLM ondertekent Green Deal Nationale Koolstofmarkt
11 mei 2017

Vandaag heeft Gijs Kuneman namens CLM een Green Deal ondertekend voor een nationale CO₂-markt, samen met staatssecretaris Dijksma en 18 private partijen. Met de Green Deal willen de partijen een markt creëren voor vrijwillige CO₂-compensatie.

Dat kan bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnecellen op daken van scholen met financiering van lokale ondernemingen die op die manier klimaatneutraal kunnen werken. Maar ook door boeren en anderen landgebruikers te compenseren voor CO₂-vastlegging in bodem-organische stof, of in aangeplante houtwallen en bomen. Voor dit laatste wil CLM zich inspannen in kader van de Green Deal.

Als een boer organische stof toevoegt aan zijn bodem, legt hij voor langere tijd CO₂-vast (mits hij goed bodembeheer voortzet). Er is nog geen mechanisme om boeren voor die 'klimaatdienst' te compenseren. CLM heeft daar wel onderzoek naar gedaan; er wordt nu door verschillende partijen aan gewerkt om een systeem van carbon credits uit te werken en te toetsen.  De Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt  biedt een goed kader hiervoor.

De Green Deal heeft als doel de levensvatbaarheid van een nationale markt te testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal  500.000 ton CO₂ per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd aansluiten, wordt de reductie uiteraard meer. Dit vrijwillige systeem zal bestaan naast het bekende Europese Emissiehandelsysteem, waar circa 400 Nederlandse bedrijven verplicht aan deelnemen.

Deelnemende partijen
CO₂ Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V, Climate Neutral Group N.V., Stichting CO₂-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.