CLM actief met natuurinclusieve landbouw
24 april 2017

Op verschillende plaatsen is CLM momenteel actief met natuurinclusieve landbouw. In Sint Anthonis Boxmeer werken we aan een veerkrachtiger landbouw gebaseerd op kringlopen.  CLM ondersteunt het proces van samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. En we werken met ketenpartijen zoals DOC, McCain en Unilever aan integratie van biodiversiteit in de landbouw met behulp van onze online tools.

'Laat de natuur het werk doen', dat is het uitgangspunt voor de komende transitie in de landbouw. De basis voor zo’n natuurinclusieve landbouw is een landbouw die biodiversiteit herkent, waardeert, beschermt en weet te benutten. Dat zien we bijvoorbeeld terug in bloemrijke akkerranden die percelen omranden, in een bodem die leeft en in staat is de plant te voeden, in een koe met een gezonde en dus diverse pensflora die deze ontleent aan divers ruwvoer vanuit de weide. 

De circulaire landbouw kan functioneren dankzij micro-organismen en een actief bodemleven. Dat bouwen we momenteel uit met het programma Circulaire Landbouw Sint Tunnis – Boxmeer. (www.circulairelandbouw.nl). Hierin zijn 400 ondernemers, erfbetreders, lokale overheden en verpachters van grond betrokken. Lokale leiders trekken dit programma, sponsors zijn o.a. Waterschap Aa en Maas, Provincie Noord-Brabant en Landbouw Innovatiefonds Brabant (LIB). 

Op vele plaatsen werken boeren samen met terreinbeheerders door het oogsten van natuurgras dat de ondernemer in het rantsoen voor de koeien verwerkt. Daaraan ontlenen deze dieren onder andere hun weerbaarheid. Zulke processen ondersteunen we geregeld, bijvoorbeeld in Wilnis-Vinkeveen, Munnikenland, Westelijke Langstraat, Noordwaard, Staphorsterveld, etc.

Inzicht in wat er leeft op het boerenbedrijf en hoe je dat kunt stimuleren is de eerste stap naar natuurinclusief denken. Bijvoorbeeld met praktische tools zoals de biodiversiteitsmodule van de internationale Cool Farm Tool, mede ontwikkeld door CLM. Momenteel test CLM de Cool Farm Tool in de praktijk in Frankrijk en Nederland. Met de eigen Gaia-biodiversiteitsmeetlat hebben we met McCain en SuikerUnie praktijkprojecten uitgevoerd. Zuivelaar DOC is net gestart met de Gaia-meetlat in Nederland en Duitsland. 

Foto: CLM, kruidenrijk grasland