Boeren helpen vleermuizen in Zuid-Holland
04 april 2017

Acht vleermuissoorten gevonden

Boeren helpen vleermuizen in Zuid-Holland

Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. CLM en Zoogdiervereniging hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen getest en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen. In totaal zijn acht verschillende soorten waargenomen, waaronder meervleermuis en watervleermuis.

Deelnemers van de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde waren enthousiast over de maatregelen én de vleermuizen. In totaal zijn er ruim 200 kasten opgehangen van vijf verschillende typen. Een expert van de Zoogdiervereniging heeft samen met de deelnemers bepaald waar welke  vleermuiskasten op de bedrijven konden worden opgehangen. Enkele kasten werden al snel in gebruik genomen door vleermuizen.

Andere mogelijke maatregelen zijn het aanpassen van de verlichting op erf en stal (minder licht) of het aanplanten van bijvoorbeeld een houtsingel of zelf maar een enkele boom, om een betere verbinding van het erf met de omgeving te maken.

Vleermuizen zijn echte insecteneters, sommige soorten eten tot wel 3.000 insecten per nacht. Ze eten insecten zoals kevers, muggen, nachtvlinders, veeknutten en (stal)vliegen. Vleermuizen vinden de insecten in de stallen, op het erf, boven boomgaarden, bomen(rijen) en gewassen. Zo vormen vleermuizen een nuttige hulp op het boerenbedrijf om schadelijke insecten te onderdrukken.

In totaal komen in Zuid-Holland circa 12 verschillende vleermuissoorten voor. Hiervan zijn er acht op de boerenbedrijven waargenomen. Dit zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. De bedrijven zijn overwegend melkveebedrijven, soms vleesvee-, bollen- of gemende bedrijven, of een manege.

In een folder zijn de resultaten beschreven.

Zie ook andere Boer zoekt Vleermuisprojecten onder het thema agrarisch natuurbeheer 

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde met financiële steun van de provincie Zuid-Holland. Het project is uitgevoerd door CLM en Zoogdiervereniging, met hulp van enkele lokale vleermuis-vrijwilligers.