Boer Zoekt Vleermuis
27 januari 2015

Wat is de afgelopen twee jaar bereikt?


Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht. Zo heeft het vee minder last van vliegen, is de kans op verspreiden van ziektes bij het vee kleiner en worden gewassen minder snel aangetast door insecten. Mogelijk kan een teler een gewasbespuiting of stalbehandeling met een chemisch bestrijdingsmiddel overslaan. Wat is er afgelopen twee jaar bereikt?

Lees hier de flyer waarin de waargenomen vleermuizen en andere bevindingen is staan beschreven.