Boer helpt vleermuis, vleermuis helpt boer
26 juni 2017

Deelnemers van de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde waren enthousiast over de maatregelen én de vleermuizen. In 2016 zijn in totaal ruim 200 kasten opgehangen van vijf verschillende typen. Een expert van de Zoogdiervereniging heeft samen met de deelnemers bepaald waar welke vleermuiskasten op de bedrijven konden worden opgehangen. Een aantal standaardpakketten werd gebruikt, afgestemd op type bedrijf en omgeving en daarmee de te verwachten vleermuissoorten. Enkele kasten werden al snel in gebruik genomen door vleermuizen. Daaruit blijkt dat de kasten een nuttige toevoeging kunnen zijn voor vleermuizen.

Met de batlogger/batdetector is de aanwezigheid van de volgende vleermuissoorten vastgesteld: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. Naast deze 8 soorten komen nog 4 andere vleermuissoorten in Zuid-Holland voor.

Het is een gezamenlijk project van CLM en de Zoogdiervereniging, in opdracht van Provincie Zuid-Holland.