Blog: Prikkels in het kwadraat
10 juni 2016

De meeste agro-bedrijven sturen actief mee richting duurzame landbouw. Zij maken daarbij nu geen koppeling met de huidige vergroeningseisen (met Veldleeuwerik als uitzondering). Gijs Kuneman ziet zeker kansen: dat bedrijven straks meebepalen hoe toekomstige vergroening doorwerkt. En zelfs een kans dat bedrijven meebetalen. Maar ook andersom: het GLB kan ook aansluiten bij initiatieven van agro-bedrijven.
Lees de hele blog: toekomstglb.nl/prikkels-in-het-kwadraat/