Bijenoase op dak bij CLM
20 juni 2017

De Culemborgse wethouder Joost Reus heeft gisteren een bijenoase geopend op het dak van het bedrijfsgebouw waar CLM is gehuisvest. Op het dak bloeien bloemen die de bijen nectar bieden. En er ligt zand, grind en hout waarin wilde bijen kunnen nestelen. CLM, initiatiefnemer van de Bee Deals, helpt op deze manier ook bijen in de eigen omgeving. 

Wilde bijen hebben het vaak beter in de stad dan op het platteland. Er is een grotere variatie aan bloeiende planten en er worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Met een bijenoase vergroten bedrijven in de eigen omgeving de (wilde) bijenpopulatie. Dat is ook het doel van CLM.

Wethouder Joost Reus:

“Ik hoop dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen, en dat dit bijendak het startpunt is van verdere vergroening van het bedrijventerrein De Pavijen. Dat verbetert het werkklimaat en de omgeving, en helpt energie besparen en water opvangen”.

De gemeente heeft bijgedragen aan de aanleg van de bijenoase.

Foto: Wethouder Joost Reus doopt het bijendak

Bijen zijn belangrijke bestuivers van voedselgewassen. Maar het gaat niet goed met de bij in ons land. Dat komt onder meer door het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel. In het project Bee Deals werken bedrijven uit de voedselketen, watersector en overheden samen om de leefomgeving van bijen – zowel honing- als wilde bijen - en andere bestuivers te verbeteren. 

De ene partner zaait een bloemenrand in, de ander levert het zaad aan en de volgende communiceert hierover aan klanten. Op deze manier levert iedereen een unieke bijdrage die past bij de eigen organisatie. 

Zie beedeals.nl