Bescherming van de ingekorven vleermuis in Limburg
15 september 2015
Foto: René Janssen

In opdracht van de provincie Limburg zetten Bureau voor de Zoogdiervereniging en CLM Onderzoek en Advies zich in voor de ingekorven vleermuis. Dit gebeurt in het project ‘Boer zoekt ingekorven vleermuis’ dat uitgevoerd wordt in samenwerking met Bionet.

In Midden-Limburg zijn twee grote bekende kraamverblijven van ingekorven vleermuis bekend met honderden dieren. Vanuit deze locaties verspreiden de dieren zich in de omgeving, waar ze ook voedsel zoeken in veestallen. De ingekorven vleermuis jaagt daar met name op stalvliegen. Van een aantal stallen is al bekend dat ze worden gebruikt. Samen met de agrariër willen we de stallen tot een optimale en duurzame plaats voor deze vleermuizen maken. We houden keukentafelgesprekken met de agrariërs, geven hen tips hoe zij eventueel maatregelen kunnen nemen ter bevordering van de ingekorven vleermuis. Daarnaast maken we een brochure over de mogelijkheden voor de ingekorven vleermuis op agrarische bedrijven. Ook wordt een toekomstperspectief gegeven voor de ingekorven vleermuis op boerenbedrijven rekeninghoudend met allerlei mogelijke veranderingen zoals schaalvergroting, bedrijfsopvolging etcetera.

Wist u dat een vleermuis per nacht duizenden insecten op kan eten? Zo worden de plaaginsecten, de stalvliegen, op een natuurlijke wijze voor de boer en zijn vee bestreden. Doel van het project is om samen met de agrariërs de ingekorven vleermuis te behouden voor Limburg. De ingekorven vleermuis komt in Nederland voornamelijk in Limburg voor en is voor Nederlandse begrippen een zeldzame soort.

Meer info
Neem contact op met: