Aaltjes doden én GLB vergroeningspremie met groenbemester
12 november 2015

Biofumigatie als alternatief voor grondontsmettingsmiddel?

De natuurlijke gassen die vrij komen uit de groenbemester Caliente doden aaltjes. Daarmee kunnen akkerbouwers schadelijke aaltjes aanpakken zonder chemische ontsmettingsmiddelen en tegelijk voldoen aan de GLB-verplichting voor vergroening. Deze week liet akkerbouwer Toon van der Heijden deze mosterd-variant onderwerken met een innovatieve klepel-spit-aandruk-combinatie. In een vervolg op het praktijknetwerk 'Hoge opbrengst en schoon water door gegronde aanpak' is hij, begeleid door CLM en DLV Plant, op zoek gegaan naar het effectief inzetten van groenbemester-mengsels. 

Groenbemester: vriend of vijand
Het inzetten van een vanggewas is verplicht na teelt van mais en granen op zandgronden om stikstof te binden. Groenbemesters kunnen een mooie bijdrage leveren aan organische stofopbouw in de bodem. Maar het kan ook problemen geven door de vermeerdering van schadelijke aaltjes in de groenbemester. Daarom moet je de groenbemester slim kiezen.

Bert Aasman, DLV Plant:
“Groenbemesters kunnen je vriend of vijand zijn. Eerst moet je via bemonstering erachter komen van welke aaltjes je last hebt, daarna kies je je groenbemester met behulp van www.aaltjesschema.nl.

Sinds kort is de lijst met verplichte vanggewassen na mais en granen uitgebreid met Japanse haver, een groenbemester die wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) niet vermeerdert. Door natuurlijke uitzieking verminderen de wortellesieaaltjes dan tijdens de winter.

Volwaardige teelt
Om optimaal profijt te hebben van groenbemesters, moet je deze beschouwen als volwaardige teelt. Dat betekent dus ook beregenen bij droogte en strak zaaien om onkruid te voorkomen, want onkruiden vermeerderen juist  weer aaltjes . Na een late teelt als snijmaïs is er vaak weinig gelegenheid om een groenbemester nog goed te laten ontwikkelen.  Inzaai na de oogst van een vroeg gewas is ideaal.

Toon van der Heijden, akkerbouwer:
“Ik had ook de keuze kunnen maken nog spinazie te zetten na mijn waspeen, maar dat levert weinig op. Door nu mijn bodem vrij te maken van Meloidogyne chitwoodi aaltjes betaalt de inzet van de groenbemester zich straks dubbel terug in hogere opbrengst en een betere kwaliteit aardappels.”

GLB-proof
Toon van der Heijden probeert drie combinaties groenbemesters uit. Hij voldoet daarmee  ook direct aan de GLB-vergroeningsverplichtingen, namelijk dat gewerkt moet worden met mengsels en bewerken pas 10 weken na het zaaien mag.

Filmpje
Op https://youtu.be/ugJh6it8HHw is te zien hoe Caliente wordt ondergewerkt en vrijwel luchtdicht wordt afgedekt, zodat de gassen in de grond blijven. Deze gassen zijn dodelijk voor aaltjes.

'Hoge opbrengst en schoon water door grondige aanpak'
In het Praktijknetwerk 'Hoge opbrengst en schoon water door grondige aanpak' werkten 5 gangbare en biologische akkerbouwers aan een optimaal bodembeheer. Door beter bodembeheer gaan ze efficiënter om met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Zo blijft de kwaliteit van grondwater voor drinkwaterproductie op orde en halen de boeren een hogere gewasopbrengst. Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot, dat zij nog een jaar extra zijn doorgegaan onder leiding van CLM en DLV Plant. Brabant Water, Waterschappen Aa en Maas en de Dommel ondersteunen het project.

Voor meer informatie:
Jenneke van Vliet
Tel: 0345-470753
Mail:jvanvliet@clm.nl