Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

8 juli 2021

Steeds meer agrariërs vullen de perceels- en erfemissiescan in


Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van perceel en erf is een belangrijke route waarlangs deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Om afspoeling te verminderen heeft het Toolboxteam Emissiebeperking verschillende online scans ontwikkeld. Sinds de oprichting van de erfemissiescan open teelt eind 2015 en bloembollen en fruitteelt eind 2016 zijn deze al door ruim 5.800 agrariërs ingevuld. De perceelsemissiescan volgde in juli 2019 en is inmiddels al ruim 800 keer ingevuld. Beide online tools helpen agrariërs om het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf en perceel in kaart te brengen. Daarnaast geven de tools informatie over praktische maatregelen om emissie te verminderen. Ruim 6.600 agrariërs vulden al een scan in op erfemissiescan.nl.

Lees het gehele bericht

<< Terug