Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

4 maart 2020

Positieve effecten akkerranden


Akkerranden hebben positieve effecten op natuurlijke vijanden en luizenbestrijding, aldus Peter Leendertse van CLM en Paul van Rijn van de UvA in onderstaand artikel in Stal en Akker, 29 februari 2020.

En akkerranden hebben meer voordelen: Ze kunnen een buffer vormen tussen het gewas en een watergang. Daardoor beperken ze emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar watergangen. De randen vormen ook een buffer die horizontale afspoeling voorkomt van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Een slimme aanleg van akkerranden zorgt voor een ‘groene dooradering’ van een gebied. Volgens CLM zijn de voordelen van akkerranden al met al veel groter dan de nadelen. Ook een groeiend aantal akkerbouwers zien dat in; steeds meer akkerbouwers zaaien namelijk een akkerrand in, zonder dat ze er een vergoeding voor krijgen.

Meer info

 

Foto medewerker:PeterLeendertse
Adviseur
0345 470 751 info icon

 

 

 

 

 

<< Terug