Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

29 juli 2019

GreenBASE: samenwerken voor meer biodiversiteit in de Haarlemmermeer


Het project GreenBASE, gefinancierd door de provincie Noord-Holland en Bayer Crop Science en getrokken door CLM Onderzoek en Advies, werkt vanaf 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Zes akkerbouwers en acht organisaties werken hierin samen en helpen elkaar om een robuustere groenblauwe dooradering te realiseren, met meer (nuttige) biodiversiteit. Het project is verlengd tot en met 2020.

Natuurlijke vijanden

Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven bieden volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. De komende jaren gaat GreenBASE zich richten op de monitoring van bestuivers en natuurlijke vijanden in akkerranden en bermen. Denk daarbij aan zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen. Daarmee willen we vaststellen wat akkerranden én bermen kunnen bijdragen aan het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding van met name bladluizen in aardappels, bieten en granen. Zo kan een goed beheer van akkerranden en bermen met meer kruiden, voor akkerbouwers voordelen opleveren. En bovendien levert dit kleurrijker linten op voor de bewoners in het gebied.

Langlijfjes (zweefvliegen waarvan de larven bladluizen etenWelke biodiversiteit komt er voor?
De afgelopen jaren zijn, behalve de akkerranden die via het Collectief Noord-Holland Zuid zijn aangelegd bij de akkerbouwers, ook extra erfbeplanting en nest- en schuilgelegenheid voor vogels, vleermuizen en wilde bijen via GreenBASE op de erven aangelegd.
Welke aansprekende soorten zijn waargenomen, waar natuurbeschermers warm van worden? Typische vogels van het erf zoals ringmus, huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil, waarvan de eerste drie op de Rode Lijst staan. Vlinders die in een akkerrand met veel klavers zijn aangetroffen waren: bruin blauwtje (Rode Lijst), icarusblauwtje en hooibeestje. Onverwachte waarnemingen. Dit zijn karakteristieke soorten van een kruidenrijke vegetatie, die zich hier ook kunnen voortplanten.
In een berm zijn soorten als duizendblad, wilde peen en zachte ooievaarsbek gevonden, die voedsel bieden aan allerlei wilde bijen, bestuivers en natuurlijke vijanden. Hier is ook de vlindersoort het hooibeestje waargenomen.

Wie doen mee aan GreenBASE?
De deelnemende partijen zijn: zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer Crop Science via Bayer ForwardFarming. CLM begeleidt en ondersteunt het project. Sinds 2019 is ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten.
 
Vervolg GreenBASE 2019-2020
GreenBASE loopt door tot en met 2020. De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en Bayer Crop Science maken het project, uitgevoerd door CLM, financieel mogelijk.

Meer info

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Niet meer werkzaam bij CLM
info icon

<< Terug

Meer nieuws

Tijdens de actie 'Bezem door de middelenkast Friesland' konden agrariërs kosteloos en anoniem oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Aan de actie hebben 144 akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers deelgenomen en er is 5.725 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.
Via een interview met akkerbouwer Hanko Blok en CLM-onderzoeker Marije Hoogendoorn nam Omroep Zeeland het actuele vraagstuk van droogte, watertekort en landbouw onder de loep. Provincie Zeeland trekt lessen uit maatregelen tegen droogte die worden genomen in Portugal. Betrokkenen reageren positief op het onderzoek dat CLM'er Marije Hoogendoorn deed.
Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen, maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. CLM'ers deden verkennend onderzoek.
Een besmetting met ‘vuur’ (de schimmel Botrytis) kan in de bloembollenteelt voor flinke opbrengstverliezen zorgen. In 5 provincies gaan 10 lelietelers gedurende 2 jaar testen of ze met een waarschuwingssysteem de vuurbestrijding en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen beperken.