Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

13 juni 2019

PERSBERICHT: Kennismatrix helpt natuurinclusieve landbouw


In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CLM een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw. De matrix bevat tal van maatregelen en heeft als doel bedrijfscoaches handvatten te bieden om zo agrariërs te kunnen adviseren op weg naar een natuurinclusieve landbouwpraktijk.  

De matrix bevat de thema’s bodem, water, landschap en biodiversiteit. De matrix is opgedeeld in verschillende lagen. In laag 1 vindt men de onderwerpen/doelen (27) van de verschillende thema’s. In laag 2 staan de concrete maatregelen (76) behorend bij de onderwerpen/doelen in laag 1 en worden de maatregelen gewaardeerd op effectiviteit. In laag 3 worden deze maatregelen verder uitgewerkt. Ook zijn hier links naar externe bronnen met verdere informatie. Tenslotte zijn de verschillende lagen aan elkaar gekoppeld, zodat je kan doorklikken, wat de gebruiksvriendelijkheid bevordert.  

Typische maatregelen zijn bijvoorbeeld rond de thema’s bodem: bodemverdichting tegengaan; waterkwaliteit: mestkwaliteit- en toediening verbeteren; landschap: bevorderen diversiteit grasland - kruidenrijk grasland; of biodiversiteit: bevorderen natuur op het erf.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt bedrijven die ‘om willen schakelen’ naar een meer natuurinclusieve landbouw. Bedrijven die hierin zijn geïnteresseerd krijgen de hulp van een ondernemerscoach. Voor het maken van een businessplan voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering kunnen zij subsidie krijgen. De matrix kan hun helpen om keuzes te maken uit de verschillende mogelijkheden.

De kennismatrix is niet uitsluitend nuttig voor ondernemerscoaches, maar kan voor iedere ondernemer een nuttige bron van informatie zijn:
Kennismatrix (Excel)

Meer informatie:

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon

Foto medewerker:RoyGommer
Adviseur
0345 470 770 info icon

 

 

 

 

 

Meer info over de subsidieregeling in Noord-Brabant

<< Terug

Meer nieuws

Adriaan Guldemond krijgt veel kans om de onderzoeksresultaten toe te lichten. Onder andere op Radio 1, bij Nieuws en Co.
Een studie van CLM & NIOO-KNAW laat zien dat de koolmezensterfte in de stad waarschijnlijk niet het gevolg is van de bestrijding van buxusmotrupsen. Wel is er een aantal insecticiden aangetroffen, die waarschijnlijk voor het grootste deel afkomstig zijn van anti-vlooien-en tekenmiddelen voor honden en katten.
Uit de nieuwe brochure "Energie besparen in de stal" blijkt dat energie besparen aantrekkelijk is voor melkveehouders. In het traject Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht is jarenlang kennis gedeeld met melkveehouders over hoe zij op hun bedrijf aan energiebesparing kunnen werken.
21 oktober 2019
Provincie Noord-Brabant heeft CLM gevraagd om een kennismatrix te maken met maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. De provincie stimuleert boeren om ‘om te schakelen’. In een artikel in Milieu Magazine oktober 2019 vertellen een natuurinclusieve boer, de provincie en Adriaan Guldemond van CLM wat de drijfveren en mogelijkheden zijn.