Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

13 juni 2019

PERSBERICHT: Kennismatrix helpt natuurinclusieve landbouw


In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CLM een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw. De matrix bevat tal van maatregelen en heeft als doel bedrijfscoaches handvatten te bieden om zo agrariërs te kunnen adviseren op weg naar een natuurinclusieve landbouwpraktijk.  

De matrix bevat de thema’s bodem, water, landschap en biodiversiteit. De matrix is opgedeeld in verschillende lagen. In laag 1 vindt men de onderwerpen/doelen (27) van de verschillende thema’s. In laag 2 staan de concrete maatregelen (76) behorend bij de onderwerpen/doelen in laag 1 en worden de maatregelen gewaardeerd op effectiviteit. In laag 3 worden deze maatregelen verder uitgewerkt. Ook zijn hier links naar externe bronnen met verdere informatie. Tenslotte zijn de verschillende lagen aan elkaar gekoppeld, zodat je kan doorklikken, wat de gebruiksvriendelijkheid bevordert.  

Typische maatregelen zijn bijvoorbeeld rond de thema’s bodem: bodemverdichting tegengaan; waterkwaliteit: mestkwaliteit- en toediening verbeteren; landschap: bevorderen diversiteit grasland - kruidenrijk grasland; of biodiversiteit: bevorderen natuur op het erf.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt bedrijven die ‘om willen schakelen’ naar een meer natuurinclusieve landbouw. Bedrijven die hierin zijn geïnteresseerd krijgen de hulp van een ondernemerscoach. Voor het maken van een businessplan voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering kunnen zij subsidie krijgen. De matrix kan hun helpen om keuzes te maken uit de verschillende mogelijkheden.

De kennismatrix is niet uitsluitend nuttig voor ondernemerscoaches, maar kan voor iedere ondernemer een nuttige bron van informatie zijn:
Kennismatrix (Excel)

Meer informatie:

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon

Foto medewerker:RoyGommer
Adviseur
0345 470 770 info icon

 

 

 

 

 

Meer info over de subsidieregeling in Noord-Brabant

<< Terug

Meer nieuws

Donderdag 27 februari 2020 vindt de 3e editie plaats van het Jaarcongres Landbouw zonder Chemie - Hoe dan? CLM is mediapartner van dit congres. En CLM-adviseur Peter Leendertse is gespreksleider van enkele sessies rond keten en prijzen.
17 januari 2020
In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze "duurzaamheiudsscore" is uitgevoerd in opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW): www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101
15 januari 2020
Voor al uw vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen 
Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?’, ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’, ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’. Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen telers kosteloos terecht bij de Erfemissiecoach. Via WhatsApp, Facebook, Twitter, mail en telefoon krijgen telers praktische antwoorden van deskundigen van CLM.