Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

14 juni 2018

Persbericht:Akkerbouw in Haarlemmermeer meer natuurinclusief


Op weg met GreenBASE

Zeven organisaties werken samen in de Haarlemmermeer voor meer kleur en biodiversiteit in het agrarisch gebied. Vandaag kwamen al deze partijen samen op de Forward Farm in Abbenes om de resultaten van GreenBASE te bekijken met o.a. gedeputeerde Noord-Holland Jaap Bond en wethouders Marjolein Steffens – van de Water en John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer. Op weg met GreenBASE: meer natuur in Berm, Akkerrand, Slootkant en op het Erf.

Samenwerken is de kracht
De bijeenkomst liet zien dat de kracht van het project zit in samenwerking van de agrariërs en de andere beheerders in het gebied. Zo zorgt de gemeente Haarlemmermeer voor bloeiende bermen, aanvullend op bloeiende akkerranden. De akkerbouwers werken aan vergroening van hun erf.

 

gedeputeerde Noord-Holland Jaap Bond, 
wethouders Marjolein Steffens-Van de Water en John Nederstigt van Haarlemmermeer 
 
deelnemende akkerbouwers (met bord, vlnr): 
Leony Tensen, Albert van Kooten, Richard Enthoven, Jasper Roubos en Reinier Geluk
 

Wie doet mee aan GreenBASE?
De deelnemende partijen zijn: zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer ForwardFarming. CLM begeleidt en ondersteunt het proces.

Nuttige natuur
Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven bieden wel volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. Akkerbouwers benutten nuttige eigenschappen van wilde dieren en planten: lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis, torenvalk en kerkuil eten muizen, vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen. Deze nuttige soorten hebben voedsel en schuilplaatsen nodig. Insecten hebben bloemen nodig voor voedsel. Vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats.

Versterking beheer natuur
Beheer van bermen, akkerranden, slootkanten en het erf wordt afgestemd op nuttige dieren. Op het erf van de deelnemend akkerbouwers is nieuwe natuuraangelegd: knot- en fruitbomen, hagen en bijenplanten. Ook zijn vleermuis- en nestkasten opgehangen. De gemeente Haarlemmermeer gaat delen van hun bermen anders beheren om bloeiende kruiden te bevorderen. Studenten en vrijwilligers van het NMCX monitoren welke soorten er voorkomen. Met dit project werken we aan een natuurinclusieve landbouw.

Meer informatie:

Foto medewerker:AdriaanGuldemond
Adviseur
0345 470 721 info icon

 

 

 

 

 

Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland en Bayer, terwijl de gemeente Haarlemmermeer pilots in haar bermen mogelijk maakt.

 

<< Terug