Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

12 januari 2015

Persbericht: Kruidenrijk gras rijk aan nuttige mineralen


Koeien die kruiden eten, krijgen extra mineralen binnen. Dat blijkt uit onderzoek van CLM. In natuurgraslanden, in gebruik bij Overijsselse boeren, zijn verschillende nuttige kruiden aangetroffen. Dit kan de koegezondheid versterken.

Gezondheidseffecten
Van enkele kruidenrijke percelen is onderzocht welke plantensoorten er voorkomen. Uit een literatuurstudie blijkt dan de aangetroffen kruiden positieve gezondheidseffecten hebben. Zo heeft de paardenbloem een antibacteriële werking en is hij goed voor de vertering. Onderstaande tabel geeft meer voorbeelden.

De veehouder kan hierop sturen door samenwerking te zoeken met een terrein beherende organisatie zodat hij meer kruidenrijk gras kan voeren.

Mineralen
In kruiden zitten veel mineralen. Uit literatuur blijkt dat witte klaver en smalle weegbree ten opzichte van regulier gras ongeveer tweemaal zoveel calcium bevatten. Smalle weegbree bevat ook 50% meer zink. Paardenbloem scoort hoog op kalium, ijzer, seleen en kobalt.

Binnen dit project zijn analyses uitgevoerd op mineralen en vitamines in graspercelen van de veehouder. De uitkomsten van regulier en kruidenrijk gras zijn variabel. Soms bleken er meer mineralen te zitten in kruidenrijk gras, de andere keer juist weer in regulier gras. De resultaten hangen sterk af van de grond(soort), beworteling en de leeftijd van de grasmat. Als afzonderlijk naar individuele kruiden gekeken wordt hebben deze wel duidelijk hogere gehalten aan bepaalde mineralen.

Natuurgras voor gezonde koeien
Het project is een initiatief van drie Overijsselse veehouders. Het project is uitgevoerd door CLM, in samenwerking met Natuurmonumenten (beheerseenheid Twente). Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Meer informatie of vragen
Als u meer informatie wenst of vragen heeft kunt u contact opnemen met Adriaan Guldemond via 0345-470721 of guldemond@clm.nl

In deze tabel staan de geïnventariseerde plantensoorten aangetroffen in de graspercelen bij minimaal één van de drie deelnemende veehouders. Daarnaast is het positief effect van die plant op de koegezondheid vermeld.

Naam aangetroffen plant Positief effect koegezondheid
Brandnetel Vertering
Duizendblad Vertering & maagdilatatie
Gewone brunel Ontwormen
Gewone rolklaver Ontwormen, melkproductie, onverzadigde vetzuren, methaan
Grote weegbree Antibacterieel
Madeliefje Antibacterieel
Moerasrolklaver Melkproductie, methaan
Munt Mastitis
Paardenbloem Antibacterieel, vertering & maagdilatatie
Ridderzuring Vertering & maagdilatatie
Rode Klaver Onverzadigde vetzuren
Ruige Leeuwentand Onverzadigde vetzuren
Smalle weegbree Mastitis, melkproductie
Witte klaver Antibacterieel, melkproductie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het persbericht Kruidenrijk gras rijk aan nuttige mineralen (pdf)

<< Terug