Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

8 september 2014

Ministerie onder de indruk van drukbezochte demo 'bodem en techniek'


Wilbert van Zeventer, demo bodem en techniek, Vessem

Bij de opening liet Wilbert van Zeventer van het ministerie van I & M weten dat
 bodem en water een speerpunt is. Hij gaf aan dat maatwerk in het beleid, ook rond mineralen, mogelijk is. Er kunnen equivalente maatregelen voorgesteld worden, mits de milieudoelen gehaald worden en de uitvoering goed geborgd is.

Samenwerking met praktijknetwerk en Schoon Water project

De demo werd georganiseerd door het praktijknetwerk ’Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak’
i.s.m. Schoon Water voor Brabant en van Beers Agro.

biologische en gangbare telers en leveranciers promoten gezamenlijk hun aanpak
Het praktijknetwerk van 5 biologische en gangbare telers en leveranciers
(Kverneland, Alliance, Agrometius, Soiltech en DLV Plant)
promoten gezamenlijk hun aanpak.

Combinatie bodembeheertechnieken demo Vessem
De praktijknetwerkdeelnemers combineerden technieken voor goed bodembeheer.
Een goede bodemkwaliteit heeft minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
nodig. Wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Demo bodem en techniek Vessem, in mais, suikerbieten en aardappelen
De bezoekers hadden veel belangstelling voor de demo’s in mais, suikerbieten en aardappelen.

Tevreden bezoekers en deelnemers demo bodem en techniek, Vessem
Van Zeventer vond het een “geweldig goede middag” en beloofde hiervan verslag te doen binnen het ministerie.

Meer informatie over de demo en de foto’s: Anneloes Visser, , 0345 470 763.

Het praktijknetwerk is een samenwerking van vijf telers en onderstaande organisaties:

Logobalk Praktijknetwerk Bodem en techniek

<< Terug