Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Weidevogels

Foto medewerker:JoostLommen

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 758

E-mail

Joost Lommen


Na een studie Milieuwetenschappen aan Wageningen UR ben ik in 2010 van start gegaan bij CLM. In eerste instantie binnen het project Schoon Water voor Brabant. Daar werken we samen met agrariërs, bedrijven, gemeenten en burgers om het bestrijdingsmiddelengebruik te verminderen op verharding, in het groen en op sportvelden. Inmiddels verspreiden we deze kennis en ervaring ook naar andere partijen.
In het verlengde hiervan stimuleren we vogels en vleermuizen op boerenbedrijven, zodat zij op een natuurlijke wijze plaaginsecten voor de boer bestrijden.

Vogels kijken is mijn hobby. Helaas richten vogels ook weleens schade aan, bijv. in de peren-, mais-, en boomteelt. Innovatieve vogelwerende maatregelen onderzoek ik in praktijkproeven op hun effectiviteit. Onderzoek naar de mogelijke negatieve gevolgen van dier- en plantensoorten (bijv. halsbandparkiet) in de landbouw of in natuurgebieden (Japans Duizendknoop) behoren tot mijn werkzaamheden.

Agrariërs hebben het geluk vaak in een aantrekkelijk platteland te werken. Met de Gaia-biodiversiteitmeetlat van CLM kunnen zij hun inspanningen in beeld brengen. Graag adviseer ik hen hoe ze binnen hun bedrijfsvoering kleinschalige maatregelen kunnen nemen die goed zijn voor plant- en diersoorten en vaak ook nog bijdragen aan een beter product.

Dit is een deel van mijn werkzaamheden die ik met veel plezier dagelijks uitvoer. Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen en denk ik graag met u mee.<< Terug