Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Medewerkers

Foto medewerker:Fritsvan der Schans

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 754

E-mail

Frits van der Schans


Direct, enthousiast en met een nuchter boerenverstand, zo is boerenzoon Frits van der Schans goed te typeren. Opgegroeid op een gemend melkveebedrijf tussen de rivieren Maas en Waal en daarna in Wageningen geschoold in genetica en bedrijfseconomie. Nu is Frits bij CLM nu verantwoordelijk voor het team 'Samenleving'.

Dit team werkt op het raakvlak van landbouw en samenleving aan een duurzame voedselproductie in een aantrekkelijk platteland. Projecten gaan over:

  • gezond voedsel van gezonde en welzijnsvriendelijk gehouden dieren,
  • een efficiënte bedrijfsvoering waarmee de belasting van het milieu vermindert,
  • over het verbinden van (de belangen van) boeren en burgers; producenten en consumenten.
Frits zijn specialiteit is de veehouderij en in het bijzonder de melkveehouderij (incl. geiten). Hij brengt partijen met verschillende belangen bijeen door zich te richten op de ambities en doelen van de mensen. Een snelle, integrale denker die graag vanuit verschillende perspectieven een vraagstuk met enthousiasme en nuchterheid benadert.<< Terug