Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Medewerkers

Foto medewerker:PetraRietberg

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345-470722

E-mail

Petra Rietberg


Of het nou gaat om low-input smallholders in Uruguay, oliepalmplantages in Indonesië, of aardappels in de Veenkoloniën: ik wil mijn kennis en vaardigheden inzetten om de landbouw groener en eerlijker te maken.  

Hoe ziet duurzame landbouw er uit in de praktijk? Wat is er voor nodig? En waar wordt het door belemmerd? Bij CLM krijg ik de kans me in deze vragen te verdiepen en bij te dragen aan vergroening en verduurzaming. Dat doe ik door me te verplaatsen in de perspectieven van andere partijen - van veehouder en akkerbouwers tot afnemers, retailers, beleidsmakers en NGO's. Ik kan goed luisteren en ben nieuwsgierig naar wat anderen beweegt. Daarnaast zorg ik voor heldere inhoudelijke analyse, en goede onderbouwing van onze adviezen. Ik verdiep me graag in complexe onderwerpen, en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.  

Bij CLM werk ik onder andere aan duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw. Dat sluit goed aan op mijn opleidingen: ik studeerde soil science en environmental policy in Wageningen. Doordat ik zowel een natuurwetenschappelijke als een sociaalwetenschappelijke master heb afgerond, heb ik oog voor de milieukundige, agronomische en sociaal-politieke aspecten van landbouw en duurzaamheid. Die complexiteit en veelzijdigheid maken het interessant. 

In mijn vrije tijd ben ik te vinden in de uiterwaarden bij mijn huis, in een filmhuis of op de fiets in een buitenland. << Terug