Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Vacatures

Foto medewerker:JoostLommen

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 758

E-mail

Joost Lommen


Als jongetje liep ik vanuit het Brabantse dorp Best de akkers in, op zoek naar avontuur. Als jongeman stond ik zaterdagochtend vroeg op om met mijn vader vogels te inventariseren. Nu speelt mijn dochter met een knuffel in de vorm van een huismus. Kortom: het buitenleven boeit mij al decennia. 

Na afronding van mijn studie Milieuwetenschappen aan Wageningen UR ben ik in januari 2010 begonnen als junior adviseur bij CLM. Inmiddels werk ik er als senior adviseur. Mijn expertise is breed, van het stimuleren van biodiversiteit tot het voorkomen van flora-en faunaschade. Met daarbij een sterke focus op het verminderen van het pesticidengebruik in de landbouw en niet-landbouw. 

Door het stimuleren van natuurlijke vijanden zoals vleermuizen en zwaluwen op agrarische bedrijven hoeven er minder chemische vliegenmiddelen toegepast te worden. Ook het verminderen van ontwormingsmiddelengebruik waar mogelijk, draagt bij aan een rijkere mestfauna en meer biodiversiteit in bijvoorbeeld natuurterreinen waar vee ingeschaard staat. 

Om samen met een agrariër meer natuurinclusief te ondernemen is waar ik energie van krijg. Kruidenrijke graslanden zijn waardevol voor insecten maar kunnen ook waardevol zijn in het rantsoen van een koe: kruiden dragen naast soortenrijkdom ook bij aan koegezondheid. 

Steeds vaker willen agrariërs en afnemers hun inspanningen voor de biodiversiteit meten. Dit kan met de CLM Biodiversiteitsmeetlat, zie www.gaia-biodiversity-yardstick.eu. We werken samen met agrariërs (ANV’s, collectieven), TBO’s en afnemers om het landschap aantrekkelijker te maken. Ook vormen sommige invasieve exoten een bedreiging voor onze biodiversiteit. Belangrijk is om tot een gezamenlijke gebiedsaanpak te komen en het liefst chemievrij. 

Soms leveren diersoorten ook gewasschade op. Zo testen we maatregelen om vogels tijdelijk te weren uit de gewassen, denk aan mezen in de fruitteelt of kraaiachtigen in de maisteelt. Andere plaagdieren worden bestreden met chemische middelen, maar veroorzaken die middelen ook ongewenste effecten? Daarom meten we pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen, biodiciden en diergeneesmiddelen) in zwaluwen, mezen, vleermuizen en andere zoogdieren. We proberen te achterhalen wat de bron is en gaan op zoek naar chemievrije alternatieven.

Tot slot zet me ook in om de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen in de niet-landbouw te reduceren. Door kennisdeling met stakeholders te faciliteren verminderen we het gebruik. Op verharding en groen is er inmiddels een nationaal verbod voor de professionele gebruiker, op sportterreinen vindt de transitie nu plaats. Voor meer informatie zie www.onkruidvergaat.nl. Ook werken we aan laagdrempelige inzameling van restanten gewasbeschermingsmiddelen bij agrariërs wat leidt tot betere waterkwaliteit, zie www.bezemdoordemiddelenkast.nl.<< Terug