Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Auteur

Foto medewerker:AdriaanGuldemond

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 721

E-mail

Adriaan Guldemond


Ik werk vanaf 1996 bij het CLM als senior projectleider, van 2006 - 2013 als teamleider Omgeving. Mijn expertise ligt op het gebied van biodiversiteit in de landbouw: agrarisch natuurbeheer met o.a. weide- en akkervogels en sloot(kant)beheer; functionele biodiversiteit met het stimuleren van natuurlijke vijanden en bestuivers en meer diversiteit in het grasland; en hoe om te gaan met een te veel aan biodiversiteit die schade veroorzaakt, waarvoor we faunabeheerplannen maken en onderzoek doen naar wering van schadelijke soorten. Kortom: hoe kunnen boeren biodiversiteit beter benutten, zodat hun bedrijf tegen een stootje kan. Ik werk graag op het grensvlak van onderzoek, beleid en praktijk, waarbij ervaringen uit de praktijk voedend zijn voor beleid en onderzoek. 

Na mijn studie biologie en promotie aan Wageningen-UR heb ik gewerkt aan de University of East Anglia in Norwich, UK en bij het IPO (huidige Wageningen Plant Research).In mijn vrije tijd heb ik in Waterland het weidevogelbeheer helpen opzetten. Ik ben daar betrokken bij een samenwerkingsverband van boeren en natuurbeschermers. Als 'vogelaar' sta ik dichtbij de natuur. 

Ik vind het belangrijk dat we als CLM meewerken aan het versterken van biodiversiteit en landschap op het platteland. Daarin spelen boeren een belangrijke rol. Samenwerking tussen boeren, agrarische collectieven/natuurverenigingen, terreinbeheerders, ketenpartijen, burgers en overheden is bepalend hoe succesvol dat zal zijn.<< Terug