Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Auteur

Foto medewerker:WimDijkman

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 740

E-mail

Wim Dijkman


Ik werk graag samenn met de boer aan de best haalbare productieomstandigheden en een goede leefomgeving. Het maakt mij niet uit of het gaat om een akkerbouwer op kleigrond, of een melkveehouder op arme zandgronden, of op het diepste veengebied van Nederland. De boer zit vanaf mijn geboorte in mijn DNA en de leefomgeving in mijn opleiding (ecologie). Naast de ecologie boven de grond ben ik de laatste jaren vooral figuurlijk in de grond bezig: het functioneren van de bodem, voor de boer en de leefomgeving.

De inhoud blijft mij boeien en ik leer elke dag van boeren. Daarnaast ligt mijn kracht in het bij elkaar brengen van partijen, c.q. de mensen zelf in hun verschillende posities: boeren, natuurbeschermers, ambtenaren en bestuurders. De relatie leggen met - en tussen - mensen is belangrijk om samen tot verandering te komen. Niet over elkaar maar met elkaar praten. En oog hebben voor hoe mensen (boeren, burgers en andere professionals) kijken naar zaken als bodem- en waterbeheer, natuur en biodiversiteit. Kortom we leven en maken dezelfde wereld en kijken er verschillend naar, dat is de kracht van samenwerken.<< Terug