Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Gewasbescherming

Foto medewerker:PeterLeendertse

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 751

E-mail

Peter Leendertse


Mijn jeugd bracht ik door op de Zeeuwse klei. Ik studeerde biologie in Amsterdam en onderzocht effecten van vervuiling in de Waddenzee. Mijn wortels in de akkerbouw en passie voor milieu brachten me bij daarna bij het CLM. Als teamleider Bedrijf zoek ik met mijn team praktische oplossingen om agrarische bedrijven duurzaam te maken, bijvoorbeeld op het gebied van gewasbescherming, water, klimaat en residuen. Er is veel mogelijk en samenwerking is daarbij cruciaal. Het stimuleren van boeren en tuinders om met bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties duurzaamheid te realiseren is voor mij een uitdaging. 

Een mooi voorbeeld is het project Schoon Water voor Brabant waar CLM samen met telers, adviseurs, provincie en drinkwaterbedrijf schoon grondwater als bron voor drinkwater realiseert. Een ander voorbeeld is het stimuleren van de samenwerking tussen glastuinders en maatschappelijke organisaties richting duurzame glastuinbouw.

Ik merk dat wij sinds het” Al Gore’’-effect steeds meer reacties krijgen op ons werk. Mensen krijgen weer meer interesse in het milieu. De uitdaging is om slimme, praktische oplossingen te bieden. Dat maakt ook agrariërs enthousiast voor duurzaamheid. Ook andere uitdagingen vind ik interessant. Wat is leuker dan een schaatstocht door de Molenpolder met je kinderen en partner (zolang het klimaat dat tenminste nog toelaat…)? << Terug