Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

13 maart 2019
De milieubelasting op waterleven door gewasbescherming is bij bedekte sierteelt­gewassen tussen 2004-2016 met 83 tot 97% verlaagd. Dat blijkt uit een omrekening van het middelengebruik naar zogeheten milieu­belasting-punten door Wageningen Economie Research en CLM Onderzoek en Advies. Hier­mee ligt de nadruk meer op de milieubelas­ting dan op vermindering van werkzame stof per hectare.
Lees het hele interview: Eerlijker kijk op belasting van milieu door middelen (pdf), in: het Vakblad voor de Bloemisterij, nr. 10, 2019
CLM werkt op diverse manieren aan vermindering van negatieve effecten van pesticiden. Daarom ondersteunt CLM als mediapartner het 'Foodlog symposium Landbouw zonder Chemie - Hoe dan?' Als contact van CLM is korting op de toegangsprijs mogelijk.
27 februari 2019
Onderzoek van Wageningen Economic Research en CLM laat zien dat de milieubelasting van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven tussen 2004 en 2016 fors is gedaald. Het onderzoek is mede gebaseerd op de BIN gegevens van WEcR en de vernieuwde milieumeetlat glastuinbouw van CLM. Ondanks de daling in milieubelasting worden de waterkwaliteitsnormen nog wel regelmatig overschreden. De verplichte zuivering is dan ook noodzakelijk om de gewenste waterkwaliteit te realiseren. Meer info? Neem contact op met Peter Leendertse of lees verder op http://bit.ly/2Tl10Tb
We zijn sinds januari op zoek naar een of twee studenten die het leuk vinden om - op korte termijn - een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de golfsector.