Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Meer nieuws

Deze week heeft Bayer een opiniestuk naar buiten gebracht met vragen over de eisen in het certificatieschema On the way to PlanetProof en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. De interpretatie van Bayer in het opiniestuk is voor een groot deel incorrect.
Zeven organisaties werken samen in de Haarlemmermeer voor meer kleur en biodiversiteit in het agrarisch gebied. Vandaag kwamen al deze partijen samen op de Forward Farm in Abbenes om de resultaten van GreenBASE te bekijken.
Uit een praktijkproef bleek het vanwege de geringe vogelschade in 2017 in Limburg niet mogelijk om vogelwering met de Alcetsound in Conference-peren vast te stellen. De proef is in opdracht van LLTB en met subsidie van de provincie Limburg uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.
Er zijn op dit moment erg veel buxusmotten. Omdat deze vlindertjes een buxus kunnen veranderen in een dorre bos met sprieten zonder blaadjes, grijpen veel mensen naar de gifspuit. Maar wat is het effect van dit bestrijdingsmiddel op de vogels die de motjes aan hun jongen voeren met de rupsen? CLM wil dit laten onderzoeken.
5 juni 2018
Erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vormen een van de bronnen van vervuiling van het water. Samen met Broos Water hebben we het gebruik van de erfscans in beeld gebracht en geinventariseerd welke argumenten agrariërs gebruiken om al dan niet maatregelen tegen erfemissie te nemen. Het rapport geeft advies hoe de grote groep agrariërs kan worden aangezet tot het nemen van maatregelen. 
Naar rapport en/of samenvatting