Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Vindt ophoping plaats van bestrijdingsmiddelen in vleermuizen en boerenzwaluwen die rond de boerderij leven? Deze vraag staat centraal in een eerste verkenning die deze week onder leiding van CLM Onderzoek en Advies is gestart.
17 november 2014
Zijn duurzaam geteelde, rijp geoogste tomaten ook gezonder? Samen met vier bevlogen telers en afnemer Hutten Catering onderzoekt adviesbureau CLM de koppeling van milieu-vriendelijke teelt en meer gezonde inhoudsstoffen in groenten.
Lees meer over het onderzoek op www.agf.nl
Vogels die schade aanrichten in de fruitteelt kunnen effectief verjaagd worden met laserlicht. Dat blijkt uit een proef van CLM Onderzoek en Advies.
17 november 2014

"Het wensbeeld voor de melkveehouderij wordt breed gedragen, de weg daar naartoe loopt sterk uiteen". Aldus Frits van der Schans in zijn nieuwe blog in het kader van de Melkveewet met bijbehorend debat in de tweede kamer.
Lees de blog: Koeien in de wei met grond erbij op www.themilkstory.nl.

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! CLM maakte er in opdracht van de waterschappen een educatieve film over.
Twee methoden om kraaiachtigen te verjagen zijn dit voorjaar succesvol getest door Brabantse maïstelers, in het praktijknetwerk Kraaien, maïs en Mesurol. Vooral voor biologische telers zijn de oplossingen relevant, omdat zij geen gecoate maïs mogen gebruiken.
12 november 2014
We krijgen veel meer koeien - er worden nu al stallen bijgebouwd - en dus ook veel meer mest, terwijl we nog steeds een mestoverschot hebben. Dat wordt alleen maar erger als je de vluchtroute van de mestverwerking aanbiedt. Aldus Wouter van der Weijden in Trouw, de Verdieping.
Lees het hele artikel: Melken zonder grenzen (pdf)
11 november 2014

In opdracht van het ministerie van I&M zijn negen opties voor de praktische invulling van een grondgebonden melkveehouderij op een rij gezet. Duurzaamheids-effecten en uitvoeringstechnische aspecten worden in beeld gebracht en de visie van personen rondom en uit de melkveehouderij t.a.v. deze opties wordt belicht. 
Lees en/of download het rapport: Opties grondgebonden melkveehouderij (pdf)

In opdracht van Stichting Natuur & Milieu zijn enkele varianten door- gerekend binnen de wet Verantwoorde Groei Melkvee-houderij.
Lees en/of download het rapport: scenario's verantwoorde groei melkveehouderij (pdf)

Plofkip, Hollandse kip, Nieuwe Standaard Kip, kip met Beter Leven keurmerk van een langzaam groeiend ras of de boerenscharrelkip. De plofkip is aan vervanging toe, maar weet jij wat het beste vlees, de beste koop of de meest diervriendelijke kip is? Gijs Kuneman geeft deskundig commentaar, op TV bij Kassa Groen, zaterdag 8 november.
Opiniestuk in Trouw, 4 november 2014, door Wouter van der Weijden, Herman Wijffels, Cees Veerman en Sjaak Hoogendoorn. Volgend jaar april laat de EU de rem op de melkproductie los. Daardoor dreigt industrialisering van de melkveehouderij. De Tweede Kamer moet ingrijpen.