Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

CLM werkt op diverse manieren aan vermindering van negatieve effecten van pesticiden. Daarom ondersteunt CLM als mediapartner het 'Foodlog symposium Landbouw zonder Chemie - Hoe dan?' Als contact van CLM is korting op de toegangsprijs mogelijk.
27 februari 2019
Onderzoek van Wageningen Economic Research en CLM laat zien dat de milieubelasting van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het waterleven tussen 2004 en 2016 fors is gedaald. Het onderzoek is mede gebaseerd op de BIN gegevens van WEcR en de vernieuwde milieumeetlat glastuinbouw van CLM. Ondanks de daling in milieubelasting worden de waterkwaliteitsnormen nog wel regelmatig overschreden. De verplichte zuivering is dan ook noodzakelijk om de gewenste waterkwaliteit te realiseren. Meer info? Neem contact op met Peter Leendertse of lees verder op http://bit.ly/2Tl10Tb
We zijn sinds januari op zoek naar een of twee studenten die het leuk vinden om - op korte termijn - een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de golfsector.
Kuneman verlaat na 12 jaar CLM en treedt op 1 maart in dienst van Bosgroep Midden-Nederland. Hij voelde zich als een vis in het water bij CLM. "Het advieswerk bij CLM is pas af als het werkt in de alledaagse praktijk."
Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen structureel aan te pakken, om zo de emissie naar de sloot te voorkomen.
Edo Dijkman wordt de nieuwe directeur van CLM Onderzoek en Advies B.V. Hij volgt begin mei Gijs Kuneman op, die 12 jaar directeur was. Edo bouwt met CLM verder aan het in de praktijk realiseren van de noodzakelijke transitie naar een duurzamer landbouw.
Op verzoek van SMK en Natuur & Milieu heeft CLM een update uitgevoerd van de risicolijst van bestrijdings-middelen. De eerste versie van deze lijst is opgesteld in 2015. In de nieuwe versie zijn inmiddels verboden middelen van de lijst gehaald en nieuwe middelen toegevoegd.
18 januari 2019
Met het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën kunnen akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen én voorkomen van erfemissie. Deze week waren de eerste voorlichtingsbijeenkomsten in Valthermond. Binnen de subsidieregeling is nog ruimte. Lees verder op toolboxwater.nl
16 januari 2019

Aardappelverwerker Lamb Weston Meijer (LWM) gaat actief aan de slag met duurzame aardappelteelt, ondersteund door CLM. Dat staat in het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag. In zijn duurzame landbouwprogramma gebruikt LWM het door CLM ontwikkelde Bodemlabel, de Gaia-Biodiversiteit- en Milieumeetlat.
Lees het persbericht Lamb Weston Meijer lanceert duurzame teeltplan
Direct naar het onderdeel duurzame landbouw in het duurzaamheidsverslag

Hoogheemraadschap van Rijnland wil graag het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater optimaliseren. Door middel van de Bezemactie bieden zij de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.