Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Vijfentwintig bedrijven, met name melkvee- en bollenbedrijven, deden mee aan het project Boer zoekt Vleermuis. Doel van het project is om de leefomgeving van vleermuizen op boerenerven te verbeteren. Er werden 8 soorten gevonden.
30 januari 2020
Boeren in Zuidoost-Brabant die in het bezit zijn van verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, kunnen meedoen aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’.
23 januari 2020
Save the date: 03.02.2020
Interessante workshops, inspiratieplein, deskundige sprekers over actuele thema’s en netwerken op de 3e Flevolandse Kennismidddag Bodem & Water.
Donderdag 27 februari 2020 vindt de 3e editie plaats van het Jaarcongres Landbouw zonder Chemie - Hoe dan? CLM is mediapartner van dit congres. En CLM-adviseur Peter Leendertse is gespreksleider van enkele sessies rond keten en prijzen.
17 januari 2020
In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze "duurzaamheiudsscore" is uitgevoerd in opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW): www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101
15 januari 2020
Voor al uw vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen 
Wat kan ik op mijn erf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?’, ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf reinigen?’, ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’. Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen telers kosteloos terecht bij de Erfemissiecoach. Via WhatsApp, Facebook, Twitter, mail en telefoon krijgen telers praktische antwoorden van deskundigen van CLM.
Op 14 januari loopt CLM mee met de Kring-Loop. Vertegenwoordigers van ruim 50 organisaties wandelen die dag naar het Binnenhof en overhandigen een 10 stappenplan aan minister Schouten. Het 10 stappenplan beschrijft een heldere visie op kringlooplandbouw en noemt maatregelen die nodig zijn om die visie te realiseren.
23 december 2019
In het themanummer bodem-POP3-projecten een interview met Sandra Lenders, programmateamlid van het Actieplan Bodem en Water (ABW). Het ABW is een programmatische aanpak, met onafhankelijke programmaleider van CLM. Van onderop wordt gebouwd aan projecten voor duurzaam bodem- en waterbeheer, met als voorbeeld: Zicht op Bodemstructuur. De sector, bij monde van LTO, werkt samen met het Waterschap en de Provincie aan toekomstbestendige landbouw door betere bodemkwaliteit. Zo houdt de bodem meer water vast en ontstaan minder emissies naar het grond- en oppervlaktewater. CLM houdt de verschillende partijen aan hun ambities en zorgt dat actie ontstaat. Meer info: netwerkplatteland.nl/sites/default/files/u111/WEB_123111_Thema-zine%20Bodem.pdf
20 december 2019
Hoe beheert u uw sportveld chemievrij, met behoud van de speelkwaliteit? Deze vraag staat centraal tijdens twaalf regiobijeenkomsten chemievrij beheer van sportgrasvelden. Extra belangrijk i.v.m. het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor sportgrasvelden in 2020. U krijgt concrete handvatten aangereikt om sportgrasveldbeheer goed te beheren zonder gewasbeschermingsmiddelen en u kunt vragen stellen aan specialisten op het gebied van chemievrij beheer van sportvelden. Meer info en aanmelden: onkruidvergaat.nl/regiobijeenkomsten-chemievrij-beheer-sportgrasvelden
Op 19 december wordt de documentaire Brabantse Boeren vertoond op het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden. Hoofdrolspelers zijn twee Brabantse boeren: Sjaak Sprangers en Meeuwis Millenaar, die laten zien hoe zij op hun bedrijf werken met de natuur.