Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! CLM maakte er in opdracht van de waterschappen een educatieve film over.
Twee methoden om kraaiachtigen te verjagen zijn dit voorjaar succesvol getest door Brabantse maïstelers, in het praktijknetwerk Kraaien, maïs en Mesurol. Vooral voor biologische telers zijn de oplossingen relevant, omdat zij geen gecoate maïs mogen gebruiken.
12 november 2014
We krijgen veel meer koeien - er worden nu al stallen bijgebouwd - en dus ook veel meer mest, terwijl we nog steeds een mestoverschot hebben. Dat wordt alleen maar erger als je de vluchtroute van de mestverwerking aanbiedt. Aldus Wouter van der Weijden in Trouw, de Verdieping.
Lees het hele artikel: Melken zonder grenzen (pdf)
11 november 2014

In opdracht van het ministerie van I&M zijn negen opties voor de praktische invulling van een grondgebonden melkveehouderij op een rij gezet. Duurzaamheids-effecten en uitvoeringstechnische aspecten worden in beeld gebracht en de visie van personen rondom en uit de melkveehouderij t.a.v. deze opties wordt belicht. 
Lees en/of download het rapport: Opties grondgebonden melkveehouderij (pdf)

In opdracht van Stichting Natuur & Milieu zijn enkele varianten door- gerekend binnen de wet Verantwoorde Groei Melkvee-houderij.
Lees en/of download het rapport: scenario's verantwoorde groei melkveehouderij (pdf)

Plofkip, Hollandse kip, Nieuwe Standaard Kip, kip met Beter Leven keurmerk van een langzaam groeiend ras of de boerenscharrelkip. De plofkip is aan vervanging toe, maar weet jij wat het beste vlees, de beste koop of de meest diervriendelijke kip is? Gijs Kuneman geeft deskundig commentaar, op TV bij Kassa Groen, zaterdag 8 november.
Opiniestuk in Trouw, 4 november 2014, door Wouter van der Weijden, Herman Wijffels, Cees Veerman en Sjaak Hoogendoorn. Volgend jaar april laat de EU de rem op de melkproductie los. Daardoor dreigt industrialisering van de melkveehouderij. De Tweede Kamer moet ingrijpen.
Opiniestuk van Wouter van der Weijden en Frits van der Schans in Boerderij, 4 november 2014. De nieuwe Melkveewet regelt de groeiruimte voor de melkveehouderij. Dat lijkt goed nieuws voor de sector, maar er zitten grote risico’s aan.
Boeiende discussie op het wereldtoneel tussen WWF enerzijds en SAI-Platform, GlobalGAP en ITC anderzijds. Over een wereldwijde standaard voor duurzame landbouw. Abstract? Nog wel ja. Invloedrijk? Absoluut.
20 oktober 2014
Kraaiachtigen houden niet van mesurol! Dit middel voorkomt vogelschade aan het maiszaad, maar komt ook terecht in het grond- en oppervlaktewater. Dat is ongewenst, want dat is slecht voor het waterleven, bijen en andere insecten. Het praktijknetwerk heeft andere vogelwerende maatregelen onderzocht.
Lees de uitnodiging voor de slotbijeenkomst Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol...
Het doel van deze avond is om kennis uit te wisselen tussen de deelnemers, andere agrariërs en vleermuis-deskundigen, om te kijken op welke manieren vleermuizen op boerenbedrijven bevorderd kunnen worden. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 19 november a.s.