Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Koeien die kruiden eten, krijgen extra mineralen binnen. Dat blijkt uit onderzoek van CLM. In natuurgraslanden, in gebruik bij Overijsselse boeren, zijn verschillende nuttige kruiden aangetroffen. Dit kan de koegezondheid versterken.
Landbouw en natuur gaan samen in Groot Wilnis - Vinkeveen. Daar hebben boeren, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht gezamenlijk een kavelruil gerealiseerd waar alle betrokkenen voordeel van hebben. In dit gebiedsproces heeft CLM verschillende rollen vervuld. De geslaagde verkaveling bevestigt dat landbouw en natuur in dit veenweidegebied in goede harmonie samen verder kunnen.
Bij het schoonmaken van de spuit kunnen gewasbeschermingsmiddelen in de het riool en de sloot terecht komen. Om boeren hiervan bewust te maken, publiceren de waterschappen vandaag de informatieve film Emissie…ook niet op het erf!
Vindt ophoping plaats van bestrijdingsmiddelen in vleermuizen en boerenzwaluwen die rond de boerderij leven? Deze vraag staat centraal in een eerste verkenning die deze week onder leiding van CLM Onderzoek en Advies is gestart.
17 november 2014
Zijn duurzaam geteelde, rijp geoogste tomaten ook gezonder? Samen met vier bevlogen telers en afnemer Hutten Catering onderzoekt adviesbureau CLM de koppeling van milieu-vriendelijke teelt en meer gezonde inhoudsstoffen in groenten.
Lees meer over het onderzoek op www.agf.nl
Vogels die schade aanrichten in de fruitteelt kunnen effectief verjaagd worden met laserlicht. Dat blijkt uit een proef van CLM Onderzoek en Advies.
17 november 2014

"Het wensbeeld voor de melkveehouderij wordt breed gedragen, de weg daar naartoe loopt sterk uiteen". Aldus Frits van der Schans in zijn nieuwe blog in het kader van de Melkveewet met bijbehorend debat in de tweede kamer.
Lees de blog: Koeien in de wei met grond erbij op www.themilkstory.nl.

Zorgvuldige omgang met gewasbeschermingsmiddelen is belangrijk, zeker op het erf! CLM maakte er in opdracht van de waterschappen een educatieve film over.
Twee methoden om kraaiachtigen te verjagen zijn dit voorjaar succesvol getest door Brabantse maïstelers, in het praktijknetwerk Kraaien, maïs en Mesurol. Vooral voor biologische telers zijn de oplossingen relevant, omdat zij geen gecoate maïs mogen gebruiken.
12 november 2014
We krijgen veel meer koeien - er worden nu al stallen bijgebouwd - en dus ook veel meer mest, terwijl we nog steeds een mestoverschot hebben. Dat wordt alleen maar erger als je de vluchtroute van de mestverwerking aanbiedt. Aldus Wouter van der Weijden in Trouw, de Verdieping.
Lees het hele artikel: Melken zonder grenzen (pdf)