Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Testen nieuwe techniek tegen vogelschade in de perenteelt?

Stage- of afstudeeropdracht voor 2 ‘groene’ studenten

CLM is een landelijk werkend adviesbureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en vitaal platteland, en heeft uitgebreide ervaring met agrarisch natuurbeheer en faunabeheer.

Vogelschade is voor de Nederlandse perentelers het afgelopen decennium explosief toegenomen, tot enkele miljoenen euro’s op jaarbasis. Er is een nieuw vogelwerend apparaat ontwikkeld, de zogenaamde Krekel. De krekel brengt een snerpend geluid voort, wat vogels zou moeten afschrikken om de zoete en sappige peren aan te pikken. Testen die CLM in 2013 (in enkelvoud) en 2014 (tienvoud) heeft uitgevoerd in de peren waren veelbelovend. In 2015 wordt de test op 10 fruitteeltbedrijven herhaald. Jij kunt hier bij helpen.

Op vrijdag 13 maart vindt het eindsymposium plaats van het praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! Vanaf 10 uur bent u welkom bij het Centrum voor Biologische Landbouw, Bronsweg 22a, in Lelystad. Deelnemers geven hun visie op klimaatmaatregelen, weerman Reinier van den Berg (Ecoland.tv) maakt duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en Bert Leffers van Bio+ licht de marktkansen van klimaatneutraal toe.
De grasland netwerkdag in de Roskam in Achterveld trok een volle zaal. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs kwamen bijeen om de resultaten en ervaringen te horen met grasland doorzaaien. In het praktijknetwerk grasland: van vernieuwing naar verjonging werd bij 60 melkveehouders onderzocht of met doorzaaien de grasmat verbetert. De deelnemers vinden van wel. 70% geeft aan een dichtere zode en vlottere groei te zien. “Ook als dit netwerk stopt, ga ik er zeker mee door. We hebben met vijf collega’s zo’n doorzaaimachine gekocht en het bevalt goed.”
Wat krijg je als je in Deelnemers praktijknetwerk hoge opbrengst en Schoon Water Zuidoost-Brabant vijf gangbare en biologische boeren samen in een praktijknetwerk zet? Een levendige discussie, goede opbrengsten en schoner water, zo blijkt.
29 januari 2015

Soms word je driftig..... Ruim 2 jaar geleden was iedereen in ons plantaardige waterland het eens rond bestrijdingsmiddelen en water. Een uniek moment!
Lees hier de weblog van Peter Leendertse

27 januari 2015

Wat is de afgelopen twee jaar bereikt?

Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht. Zo heeft het vee minder last van vliegen, is de kans op verspreiden van ziektes bij het vee kleiner en worden gewassen minder snel aangetast door insecten.
27 januari 2015
De Cool Farm Tool (CFT) heeft in Engeland de prestigieuze Practice with Science Award gewonnen. CLM heeft in 2014 meegewerkt aan de online versie van dit instrument, en bouwt momenteel aan een nieuwe biodiversiteitsmodule voor diezelfde CFT. Dat wordt de eerste internationaal toepasbare, door de voedingsbedrijven ondersteunde meetmethode voor biodiversiteit op het boerenbedrijf. De nieuwe module komt dit jaar online. Lees meer over de Practice with Science Award
Koeien die kruiden eten, krijgen extra mineralen binnen. Dat blijkt uit onderzoek van CLM. In natuurgraslanden, in gebruik bij Overijsselse boeren, zijn verschillende nuttige kruiden aangetroffen. Dit kan de koegezondheid versterken.
Landbouw en natuur gaan samen in Groot Wilnis - Vinkeveen. Daar hebben boeren, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht gezamenlijk een kavelruil gerealiseerd waar alle betrokkenen voordeel van hebben. In dit gebiedsproces heeft CLM verschillende rollen vervuld. De geslaagde verkaveling bevestigt dat landbouw en natuur in dit veenweidegebied in goede harmonie samen verder kunnen.
Bij het schoonmaken van de spuit kunnen gewasbeschermingsmiddelen in de het riool en de sloot terecht komen. Om boeren hiervan bewust te maken, publiceren de waterschappen vandaag de informatieve film Emissie…ook niet op het erf!