Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Boeiende discussie op het wereldtoneel tussen WWF enerzijds en SAI-Platform, GlobalGAP en ITC anderzijds. Over een wereldwijde standaard voor duurzame landbouw. Abstract? Nog wel ja. Invloedrijk? Absoluut.
20 oktober 2014
Kraaiachtigen houden niet van mesurol! Dit middel voorkomt vogelschade aan het maiszaad, maar komt ook terecht in het grond- en oppervlaktewater. Dat is ongewenst, want dat is slecht voor het waterleven, bijen en andere insecten. Het praktijknetwerk heeft andere vogelwerende maatregelen onderzocht.
Lees de uitnodiging voor de slotbijeenkomst Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol...
Het doel van deze avond is om kennis uit te wisselen tussen de deelnemers, andere agrariërs en vleermuis-deskundigen, om te kijken op welke manieren vleermuizen op boerenbedrijven bevorderd kunnen worden. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdag 19 november a.s.
Groente- en fruittelers werken samen met afnemer Hutten catering en CLM aan duurzame teelt van gezonde producten. Deze samenwerking vindt plaats in het praktijknetwerk “Duurzame teelt van gezond product”. Centraal staat het versterken van de duurzaamheid van de bedrijven en tegelijkertijd het analyseren en stimuleren van de voedingswaarde van de producten.
CLM zoekt een stagair(e) voor één van haar producten: de Milieumeetlat. Een tool waarmee boeren en hun adviseurs de impact kunnen zien van gewasbescher-mingsmiddelen op het grondwater, bodem- en water-leven. Ben je stagair(e) Marketing en/of Audiovisuele vormgeving? Of zoek je een werkervaringsplaats? Reageer!
De halsbandparkiet, een exoot in Nederland, veroorzaakt sinds kort schade in de fruitteelt. Een risicoanalyse laat zien dat in fruitteeltgebieden gelegen tegen de randstad de schade kan toenemen.
SBS6 zond woensdag 1 oktober een reportage uit over vogelschade in de perenteelt. CLM test verschillende verjagingsmethoden in de praktijk. SBS6
Kraaien, koolmezen en halsbandparkieten zijn net als u dol op een sappige peer! Telers proberen de vogels met van alles en nog wat je verjagen. Jaarlijks veroorzaken ze voor 12,5 miljoen euro schade in fruitboomgaarden. Eén van de nieuwste manieren is met een laserstraal in de boomgaard. Uitgebreid in het nieuws op radio, TV en in de krant.
Tijdens de laatste inventarisatieronde van dit jaar zagen leden van de Vleermuizen Werkgroep Noord-Brabant een vleermuis uit de paalkast vliegen op het bedrijf van Carlos Faes. Frans Hijnen en Fred Kruidbos waren aangenaam verrast.
22 september 2014
Verdichting van de ondergrond (ploegzool en dieper) is een onderschat probleem in de landbouw. Op grotere diepte is de verdichting niet te herstellen. Veel belang-hebbenden realiseren zich niet dat vooral zandgronden een risico lopen. CLM en Alterra maakten een factsheet die wijst op preventieve oplossingen.