Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

9 april 2015
Bekijk de reportage inclusief een toelichting door CLM onderzoeker Peter Leendertse.
https://amp.twimg.com/v/a6b1d7c0-f83c-4c1f-a203-4c0373577d74

Teler voldoet hiermee aan verplichte gewasbeschermingsmonitor

Elk jaar maken telers die mee doen aan Schoon Water voor Brabant een plan met daarin hun aanpak voor duurzame gewasbescherming. Dat deden ze op papier, maar vanaf dit moment kan dat digitaal.
2 april 2015
In het Volkskrantartikel „tuingif verdwijnt langzaam uit beeld”  geeft CLM diverse tips over de mogelijkheid voor burgers en hoveniers om onkruid in de tuin en op het terras zonder bestrijdingsmiddelen onder de duim te houden.

De Europese Commissie heeft de inzet van kalkmelk (calciumhydroxide) als gewasbeschermingsmiddel in de fruitteelt goedgekeurd. Calciumhydroxide is Europees geregistreerd als basisstof. Dit houdt in dat naast deze Europese registratie geen nationale toelating meer nodig is.
Bekijk het nut van kalkmelk in de CLM film Innovaties in het kwadraat vanaf minuut 2.30

In een artikel in 'Trouw' over het verbod op glyfosaat voor onkruidbeheer op verhardingen geeft Peter Leendertse advies over chemievrij beheer.
Vooral met de nieuwste heetwater en hete luchttechniek is dit beheer prima mogelijk, voor acceptabele kosten. Peter adviseert gemeenten omschakeling goed voor te bereiden, een eigen plan van aanpak op te stellen en samen te werken met aannemers die veel ervaring hebben met deze technieken.
De afgelopen maanden heeft CLM gewerkt aan mogelijke criteria voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarnaast toonden diverse partijen belangstelling in de inhoudelijke kennis van CLM ten behoeve van de AMvB Grondgebonden Melkveehouderij.

Testen nieuwe techniek tegen vogelschade in de perenteelt?

Stage- of afstudeeropdracht voor 2 ‘groene’ studenten

CLM is een landelijk werkend adviesbureau voor duurzame landbouw, gezond voedsel en vitaal platteland, en heeft uitgebreide ervaring met agrarisch natuurbeheer en faunabeheer.

Vogelschade is voor de Nederlandse perentelers het afgelopen decennium explosief toegenomen, tot enkele miljoenen euro’s op jaarbasis. Er is een nieuw vogelwerend apparaat ontwikkeld, de zogenaamde Krekel. De krekel brengt een snerpend geluid voort, wat vogels zou moeten afschrikken om de zoete en sappige peren aan te pikken. Testen die CLM in 2013 (in enkelvoud) en 2014 (tienvoud) heeft uitgevoerd in de peren waren veelbelovend. In 2015 wordt de test op 10 fruitteeltbedrijven herhaald. Jij kunt hier bij helpen.

Op vrijdag 13 maart vindt het eindsymposium plaats van het praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! Vanaf 10 uur bent u welkom bij het Centrum voor Biologische Landbouw, Bronsweg 22a, in Lelystad. Deelnemers geven hun visie op klimaatmaatregelen, weerman Reinier van den Berg (Ecoland.tv) maakt duidelijk dat de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden en Bert Leffers van Bio+ licht de marktkansen van klimaatneutraal toe.
De grasland netwerkdag in de Roskam in Achterveld trok een volle zaal. Melkveehouders, loonwerkers en adviseurs kwamen bijeen om de resultaten en ervaringen te horen met grasland doorzaaien. In het praktijknetwerk grasland: van vernieuwing naar verjonging werd bij 60 melkveehouders onderzocht of met doorzaaien de grasmat verbetert. De deelnemers vinden van wel. 70% geeft aan een dichtere zode en vlottere groei te zien. “Ook als dit netwerk stopt, ga ik er zeker mee door. We hebben met vijf collega’s zo’n doorzaaimachine gekocht en het bevalt goed.”
Wat krijg je als je in Deelnemers praktijknetwerk hoge opbrengst en Schoon Water Zuidoost-Brabant vijf gangbare en biologische boeren samen in een praktijknetwerk zet? Een levendige discussie, goede opbrengsten en schoner water, zo blijkt.