Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

1 juli 2015

Samenwerking tussen agrariërs en terreinbeheerdersl lukt soms heel goed, en soms gaat het stroef. Op zoek naar oorzaken en nieuwe kan-sen sprak ik met een aantal terreinbeheerders. Op welke wijze wil-Len terreinbeheerders samenwer-ken? Hoe verandert hun relatie met agrariërs? In het project Biologisch Ondernemen Noord-Holland ver-kennen terreinbeheerders en agrariërs met elkaar de grenzen.

Lees of download het gehele artikel

De vele aandacht voor energiebesparing in de landbouw heeft effect. Het aantal boeren dat  maatregelen neemt om energie te besparen, is in de afgelopen drie jaar fors gestegen. Kostenbesparing is de belangrijkste reden om ermee aan de slag te gaan.
18 juni 2015
Zembla maakte twee uitzendingen over ontwikkelingen in de melkveehouderij: De topsporters van de melkindustrie. Tijdens de tweede uitzending (17 juni 2015) is Frits van der Schans onder andere ingegaan op economische effecten van intensivering en schaalvergroting. Toeleveranciers en afnemers hebben daar baat bij, terwijl het rendement van de melkveehouder achter blijft. Bekijk de tweede aflevering: zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/17-06-2015
En/of de eerste aflevering: zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/27-05-2015 (woensdag 27 mei 2015)
12 juni 2015
Nederlandse biologische melkveehouders en akker-bouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal. Dat concluderen CLM en het Louis Bolk Instituut uit eigen modelberekeningen en op basis van wetenschappelijke artikelen. In de vergelijking nemen de onderzoekers ook de balans van organische stof in de bodem en verandering van landgebruik mee. Juist op die twee punten scoort de Nederlandse biologische landbouw goed. Lees alles op www.biologisch-klimaatneutraal.nl/news/19/63/Persbericht-Biologisch-scoort-goed-op-klimaat
Steeds meer telers en loonwerkers vangen hun restvloeistof en waswater op en zuiveren dit met een phytobac, biofilter of Heliosec. Inmiddels zijn onduidelijkheden in de regelgeving rond deze systemen opgehelderd door overleg tussen het Programma Schoon Water voor Brabant, Ministerie en omgevingsdienst. Gebruik van zo’n zuiveringssysteem  voorkomt erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.
Het kabinet zet samen met het bedrijfsleven in op groene groei en een circulaire economie. Daarbij is het Nederlandse bedrijfsleven steeds vaker gericht op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
De productie van varkensvlees op basis van (deels) lokaal geteeld veevoer, zoals tarwe en lupine, scoort beduidend beter op broeikasgasemissies en energiegebruik dan de gangbare Nederlandse varkensvleesproductie, zo blijkt uit een studie van CLM.
Telers kunnen nu via de handige tool op Spuitdoppenkeuze.nl snel de juiste spuitdop kiezen. De keuze voor de juiste spuitdop bij gewasbescherming is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken.
Verdichting van de bodem is een onderschat probleem voor landbouw, natuur en klimaat. Daarom publiceren CLM, Alterra, IPO en Rijkswaterstaat deze week een serie factsheets die verdichting helpen voorkomen en oplossen.
29 april 2015

Zesde serie landbouw-en voedseldialogen o.l.v. Felix Rottenberg is afgelopen: Lees de verslagen van de verschillende debatavonden.