Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

29 januari 2015

Soms word je driftig..... Ruim 2 jaar geleden was iedereen in ons plantaardige waterland het eens rond bestrijdingsmiddelen en water. Een uniek moment!
Lees hier de weblog van Peter Leendertse

27 januari 2015

Wat is de afgelopen twee jaar bereikt?

Vijf Brabantse agrariërs hebben in 2013 en 2014 vleermuizen op hun bedrijven gestimuleerd. Vleermuizen vangen duizenden insecten per nacht. Zo heeft het vee minder last van vliegen, is de kans op verspreiden van ziektes bij het vee kleiner en worden gewassen minder snel aangetast door insecten.
27 januari 2015
De Cool Farm Tool (CFT) heeft in Engeland de prestigieuze Practice with Science Award gewonnen. CLM heeft in 2014 meegewerkt aan de online versie van dit instrument, en bouwt momenteel aan een nieuwe biodiversiteitsmodule voor diezelfde CFT. Dat wordt de eerste internationaal toepasbare, door de voedingsbedrijven ondersteunde meetmethode voor biodiversiteit op het boerenbedrijf. De nieuwe module komt dit jaar online. Lees meer over de Practice with Science Award
Koeien die kruiden eten, krijgen extra mineralen binnen. Dat blijkt uit onderzoek van CLM. In natuurgraslanden, in gebruik bij Overijsselse boeren, zijn verschillende nuttige kruiden aangetroffen. Dit kan de koegezondheid versterken.
Landbouw en natuur gaan samen in Groot Wilnis - Vinkeveen. Daar hebben boeren, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht gezamenlijk een kavelruil gerealiseerd waar alle betrokkenen voordeel van hebben. In dit gebiedsproces heeft CLM verschillende rollen vervuld. De geslaagde verkaveling bevestigt dat landbouw en natuur in dit veenweidegebied in goede harmonie samen verder kunnen.
Bij het schoonmaken van de spuit kunnen gewasbeschermingsmiddelen in de het riool en de sloot terecht komen. Om boeren hiervan bewust te maken, publiceren de waterschappen vandaag de informatieve film Emissie…ook niet op het erf!
Vindt ophoping plaats van bestrijdingsmiddelen in vleermuizen en boerenzwaluwen die rond de boerderij leven? Deze vraag staat centraal in een eerste verkenning die deze week onder leiding van CLM Onderzoek en Advies is gestart.
17 november 2014
Zijn duurzaam geteelde, rijp geoogste tomaten ook gezonder? Samen met vier bevlogen telers en afnemer Hutten Catering onderzoekt adviesbureau CLM de koppeling van milieu-vriendelijke teelt en meer gezonde inhoudsstoffen in groenten.
Lees meer over het onderzoek op www.agf.nl
Vogels die schade aanrichten in de fruitteelt kunnen effectief verjaagd worden met laserlicht. Dat blijkt uit een proef van CLM Onderzoek en Advies.
17 november 2014

"Het wensbeeld voor de melkveehouderij wordt breed gedragen, de weg daar naartoe loopt sterk uiteen". Aldus Frits van der Schans in zijn nieuwe blog in het kader van de Melkveewet met bijbehorend debat in de tweede kamer.
Lees de blog: Koeien in de wei met grond erbij op www.themilkstory.nl.