Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsarchief

 

Melkveehouders in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant hebben aanzienlijke mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Dit blijkt uit een analyse van verleende vergunningen die CLM in opdracht van WakkerDier heeft uitgevoerd.
21 april 2015

Round-up is een probleem voor drinkwaterwinning en onnodig voor gemeenten en particulieren.
Bekijk de toelichting van CLM in het televisieprogramma 'Kassa'.

Bijen, voedsel en water hebben alles met elkaar te maken. Om dat te onderstrepen hebben partners in voedings- en waterketens het initiatief Bee Deals gelanceerd. Op verrassende, maar ook praktische wijze werken zij samen aan maatregelen om het leefgebied voor de bijen te verbeteren.
13 april 2015
Samen met 5 Limburgse aspergetelers hebben CLM en DLV-Plant onderzocht hoe het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de aspergeteelt kan worden teruggedrongen. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Limburg in een Waardenetwerk voor Schoon Grondwater.
Artikel Nieuwe Oogst, 28 maart 2015 (PDF)
Aurora magazine voor aspergetelers, april 2015 (digitaal)
9 april 2015
Bekijk de reportage inclusief een toelichting door CLM onderzoeker Peter Leendertse.
https://amp.twimg.com/v/a6b1d7c0-f83c-4c1f-a203-4c0373577d74

Teler voldoet hiermee aan verplichte gewasbeschermingsmonitor

Elk jaar maken telers die mee doen aan Schoon Water voor Brabant een plan met daarin hun aanpak voor duurzame gewasbescherming. Dat deden ze op papier, maar vanaf dit moment kan dat digitaal.
2 april 2015
In het Volkskrantartikel „tuingif verdwijnt langzaam uit beeld”  geeft CLM diverse tips over de mogelijkheid voor burgers en hoveniers om onkruid in de tuin en op het terras zonder bestrijdingsmiddelen onder de duim te houden.

De Europese Commissie heeft de inzet van kalkmelk (calciumhydroxide) als gewasbeschermingsmiddel in de fruitteelt goedgekeurd. Calciumhydroxide is Europees geregistreerd als basisstof. Dit houdt in dat naast deze Europese registratie geen nationale toelating meer nodig is.
Bekijk het nut van kalkmelk in de CLM film Innovaties in het kwadraat vanaf minuut 2.30

In een artikel in 'Trouw' over het verbod op glyfosaat voor onkruidbeheer op verhardingen geeft Peter Leendertse advies over chemievrij beheer.
Vooral met de nieuwste heetwater en hete luchttechniek is dit beheer prima mogelijk, voor acceptabele kosten. Peter adviseert gemeenten omschakeling goed voor te bereiden, een eigen plan van aanpak op te stellen en samen te werken met aannemers die veel ervaring hebben met deze technieken.
De afgelopen maanden heeft CLM gewerkt aan mogelijke criteria voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarnaast toonden diverse partijen belangstelling in de inhoudelijke kennis van CLM ten behoeve van de AMvB Grondgebonden Melkveehouderij.